Litewski system podatkowy przewiduje specjalne ulgi dla rodziców. Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od liczby wychowywanych dzieci.
RAPORT
Na Litwie przy obliczaniu podatku dochodowego miesięczna kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 320 litów litewskich (LTL), czyli około 325 zł. Łukasz Bączyk, konsultant w PricewaterhouseCoopers, zaznacza, że na Litwie stawki podatku dochodowego wynoszą 15 i 24 proc., przy czym podstawowa stawka wynosząca 24 proc. ma zastosowanie m.in. do dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę.
- Stawka preferencyjna, 15-proc. ma zastosowanie do dochodów uzyskanych m.in. z własnej działalności gospodarczej - tłumaczy Łukasz Bączyk.

Kwota wolna

W przypadku osób, które posiadają troje dzieci poniżej 18 roku życia, miesięczna kwota wolna od litewskiego podatku dochodowego wynosi 475 LTL (około 483 zł). Z informacji Łukasza Bączyka wynika, że jeszcze większą ulgę litewski ustawodawca wprowadził dla podatnika posiadającego czwórkę i więcej dzieci - będzie mógł on podwyższyć powyższą kwotę wolną o dodatkowe 50 LTL (około 51 zł) na czwarte i każde następne dziecko. W związku z tym miesięczna kwota wolna od podatku dochodowego dla podatnika posiadającego czwórkę dzieci wyniesie 525 LTL (około 534 zł), natomiast osoba posiadająca piątkę dzieci za każdy przepracowany miesiąc nie odprowadzi podatku od kwoty 575 LTL (około 585 zł).
- Miesięczne kwoty wolne od podatku znajdą również zastosowanie w przypadku podatników, których dzieci wprawdzie skończyły 18 lat, ale wciąż uczą się w dziennych szkołach wykształcenia ogólnego (tj. nawet jeżeli dziecko ma np. 20 lat, ale uczy się w dziennej szkole wykształcenia ogólnego, rodzic będzie mógł zastosować podwyższoną miesięczną kwotę wolną od litewskiego podatku dochodowego) - argumentuje ekspert PricewaterhouseCoopers.

Rozliczenia małżonków

W sytuacji gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko, które nie skończyło 18 roku życia lub wciąż uczy się w dziennej szkole wykształcenia ogólnego, miesięczna kwota wolna od podatku wynosi 370 LTL (około 376 zł). Jak stwierdza Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy, menedżer w PricewaterhouseCoopers, kwota ta jest dodatkowo zwiększona o 60 LTL (ok. 61 zł) na drugie i każde następne dziecko.
- Dodatkowa miesięczna kwota wolna od litewskiego podatku dochodowego w wysokości dziesiątej części podstawowej kwoty wolnej od podatku (tj. 10 proc. z 320 LTL, czyli 32 LTL, a więc równowartość 33 zł) przysługuje na każde dziecko litewskim rezydentom posiadającym jedynie jedno dziecko lub dwójkę dzieci poniżej 18 roku życia lub uczących się w szkołach wykształcenia ogólnego - tłumaczy Barbara Kolimeczkow.
Dodaje też, że ta dodatkowa kwota jest dzielona proporcjonalnie między rodziców (tzn. każdy z nich powiększa swoją kwotę wolną od podatku dochodowego o 16 LTL).
- Litewski ustawodawca pomyślał nawet o sytuacji, w której małżonek podatnika pracuje kilka miesięcy w danym roku podatkowym (rok podatkowy na Litwie pokrywa się z rokiem kalendarzowym) i nie może odliczyć dodatkowej miesięcznej kwoty wolnej od litewskiego podatku dochodowego za miesiące, w których nie pracował. W takiej sytuacji, aby dane małżeństwo nie straciło dodatkowej kwoty wolnej, podatnik może odliczyć jej część przypadającą na małżonka - podsumowuje Barbara Kolimeczkow.