Dochody z VAT wyniosły w Polsce 132,99 mld zł w 2016 r. wobec 125,84 mld zł rok wcześniej, podała Komisja w raporcie. W Polsce luka w VAT zmniejszyła się w 2016 r. o 6 pkt proc. wobec poziomu z 2012 r., podkreślono w materiale.

Luka VAT w całej Unii Europejskiej opiewała na 147,1 mld euro w 2016 r.

"W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld euro, do 147,1 mld euro w 2016 r., co oznacza spadek do 12,3 % całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 % w roku poprzednim. Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą: Bułgaria, Łotwa, Cypr i Niderlandy. W każdym z tych państw straty z tytułu VAT zmniejszyły się o ponad 5 punktów procentowych. Jednak w sześciu państwach członkowskich odnotowano wzrost luki w podatku VAT: w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji" - czytamy w komunikacie.