Indywidualni inwestorzy, którzy w tym roku osiągnęli na giełdzie podlegające opodatkowaniu zyski np. ze sprzedaży akcji, będą musieli rozliczyć się z tego tytułu z fiskusem. Jednocześnie większość tych osób osiąga również inne dochody, m.in. z umowy o pracę. Część z nich nie ma pewności, czy konieczność rozliczenia zysków giełdowych nie jest przeszkodą do złożenia z małżonkiem wspólnego PIT, w którym wykażą dochody z pracy.

Według art. 30b ust. 5 ustawy o PIT dochodów m.in. z odpłatnego zbycia akcji nie należy łączyć z dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali 19, 30 i 40 proc. oraz według jednolitej 19-proc. stawki przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak z tego wynika, osiągnięte w 2007 roku zyski giełdowe należy rozliczyć osobno. Służy do tego formularz PIT-38. Należy go złożyć najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. Do tego czasu trzeba też wpłacić podatek.

W tym samym terminie, ale już na innych formularzach, trzeba rozliczyć między innymi dochody z pracy. Zatem uzyskiwanie dochodów na giełdzie nie stanowi przeszkody do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków osiągniętych np. z pracy. W takim przypadku małżonkowie mogą się razem rozliczyć, gdy spełniają warunki sformułowane w ustawie o PIT.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl