Pierwszy dzień rozpoczął wykład Barbary Misterskiej-Dragan, prezes Misters Auditor, o planowanych zmianach w ustawie o rachunkowości.

Halina Kędziora, konsultant jednostek otrzymujących dotacje z Funduszu Współpracy, przytoczyła praktyczne przykłady nieprawidłowości, które mogą spowodować zwrot części lub całości dotacji, wraz z odsetkami.

Znaczenie MSR-ów dla polskiego prawa bilansowego oraz zalety ich stosowania podkreślali: Michał Kołosowski, członek zarządu Europejskiego Centrum Audytu oraz Przemysław Fil z Rödl & Partner.

Piotr Woźniak i Michał Kołosowski omawiali problemy sprawozdawczości za 2007 rok, związane w szczególności z rozliczaniem różnic kursowych oraz kosztami na przełomie roku. Dzień drugi zdominowała tematyka wyceny aktywów i tworzenia rezerw, szczegółowo przedstawiona przez dr. Zdzisława Fedaka. Problematykę oszustw w sprawozdawczości omawiała Ewa Jakubczyk-Cały, prezes PKF Consult.

Przedstawiając najnowsze zmiany w VAT, Radosław Żuk z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej krytycznie odniósł się do nowelizacji w zakresie darowizn żywności na cele charytatywne.

Gyöngyvér Takáts

ksiegowosc@infor.pl