Instytucja, która w ramach regresu dostanie zapłatę w split payment, ponosi solidarną odpowiedzialność ze swoim klientem za nierozliczony VAT.

Firma uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeśli przeleje otrzymane pieniądze na konto ubezpieczonego – tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają to stanowisko jako absurdalne i sprzeczne z czerwcowymi zapewnieniami Ministerstwa Finansów, że przy regresie ubezpieczeniowym split payment nie ma zastosowania. Resort odpowiadał wówczas na wątpliwości Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Skoro regres ubezpieczeniowy nie podlega mechanizmowi podzielonej płatności, to nie może być mowy o solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony VAT – komentuje Mariusz Korzeb, doradca podatkowy.