Osoby fizyczne mogą od dziś przesłać swoje zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT- -37 oraz PIT-38 za 2007 rok drogą elektroniczną. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, trzeba posiadać zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego na druku ZAS-E oraz podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem.

Zaświadczenie od fiskusa

Procedura uzyskania zaświadczenia może trwać do 30 dni. Dlatego - jak wcześniej informowała Gazeta Prawna - osoby, które dopiero dziś złożą taki wniosek, mogą nie zdążyć z przesłaniem rozliczenia rocznego do 30 kwietnia.

Jeśli ktoś posiada już takie zaświadczenie, musi jeszcze kupić e-podpis. Jego koszt to około 300 zł, w zależności od centrum certyfikacji, czyli firmy, która zajmuje się sprzedażą e-podpisu. Obecnie podatnicy mogą kupić certyfikat u trzech dostawców: w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, w Polskim Centrum Certyfikacji Sigillum lub w Powszechnym Centrum Certyfikacji Unizeto.

Niewielkie zainteresowanie

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że swoje rozliczenie PIT za pomocą e-deklaracji prześle niewielki procent podatników. Część ekspertów podatkowych twierdzi bowiem, że barierą może być koszt e-podpisu. Jeśli ktoś będzie chciał go kupić jedynie w celu jednorazowego przesłania e-deklaracji, nie będzie to opłacalne. Z drugiej jednak strony od kwietnia będzie możliwość wykorzystania e-podpisu również do innych kontaktów z administracją państwową. Planowane są również kolejne usługi, do których potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny. Ponadto podpis z kwalifikowanym certyfikatem gwarantuje bezpieczeństwo danych. Podatnik zatem ma pewność, że jego dane wykazane w e-deklaracji nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Możliwość przesłania e-deklaracji istnieje od lat w innych krajach Unii Europejskiej. W Polsce e-deklaracje wprowadzono 16 sierpnia 2006 r., ale dopiero od dziś mogą je przesyłać osoby fizyczne.