Płatnik PIT jest zobowiązany do końca lutego następnego roku podatkowego złożyć roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika na druku PIT-40. Taki płatnik jest zobowiązany złożyć deklarację, jeżeli przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym podatnik złoży mu oświadczenie, że nie uzyskał w roku podatkowym dochodów ani nie dokonuje odliczeń uniemożliwiających obliczenie podatku przez płatnika, rozlicza się samodzielnie, a nie z małżonkiem, nie dokonuje darowizn, nie ma obowiązku powiększania przychodu poza składkami ZUS.

Podobne zasady dotyczą rozliczenia przez organ rentowy (ZUS), które dokonywane jest na formularzu PIT-40A/11A. Co istotne, podatnik rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem płatnika, który składa PIT-40 lub PIT-40A, nie przekaże 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Obowiązujące obecnie przepisy tego nie przewidują. Płatnik, dokonując rozliczenia za podatnika, może uwzględnić jedynie odliczenia związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, a także na wniosek podatnika odliczenia związane ze zwróconymi płatnikowi świadczeniami oraz z tytułu ulgi prorodzinnej.

Ale uwaga. Jeśli pracodawca złoży za podatnika zeznanie PIT-40 lub rozliczy go ZUS na druku PIT-40A/11A, to nie wyklucza to możliwości samodzielnego złożenia zeznania przez podatnika. Wówczas przesłane do podatnika przez płatnika formularze traktowane są jak informacja o uzyskanych dochodach. Na ich podstawie samodzielnie wypełnia się właściwe zeznanie roczne. W tym przypadku, z uwagi na rodzaj uzyskiwanych przez takich podatników dochodów, będzie to najczęściej druk PIT-37. Zeznanie takie trzeba złożyć najpóźniej 30 kwietnia. Podstawą do jego wypełnienia są dane wykazane przez płatnika (zakład pracy lub ZUS) w formularzu PIT-40 lub PIT-40A/11A.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie wskazanej kwoty tej organizacji. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT można wskazać tylko jedną organizację znajdującą się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Listę takich organizacji zawiera obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2007 r.


30 kwietnia mija termin złożenia zeznania rocznego PIT za 2008 rok