W rozliczeniu za 2007 rok urzędy skarbowe po raz pierwszy będą przekazywały 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, wyręczając w ten sposób podatników. Podatnik w wypełnianym zeznaniu wskaże jedynie organizację, której pieniądze chce przekazać. Przy zmianie tej procedury - dotychczas 1 proc. podatku musieli samodzielnie wpłacać podatnicy, a potem dopiero wpłaty te ujmowali w zeznaniu rocznym - powstał problem, jak przekazać pieniądze na konkretny cel, np. chore dziecko, które ma założone subkonto w danej organizacji pożytku publicznego. Problem rozwiązało Ministerstwo Finansów. W komunikacie przesłanym na początku stycznia do wszystkich izb skarbowych resort stwierdził, że podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym, w rubryce: Inne informacje, może podać dodatkowe dane, które zostaną przekazane przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot 1 proc. podatku.

Tym samym podatnik, który w rozliczeniu za 2007 rok chce podzielić się 1 proc. podatku z organizacją pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38), powinien podać wysokość wpłaty oraz dane pozwalające zidentyfikować organizację, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Wpłatę przekaże urząd skarbowy. Następnie podatnik w zeznaniu powinien podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego, np. konkretny cel w postaci wsparcia jednego dziecka.

Informację tę podatnik zamieszcza w rubryce: Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. Informacje te zostaną przesłane organizacjom przez urząd jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnicy nie powinni zatem rezygnować ze wskazywania konkretnego celu, na który będą chcieli przeznaczyć 1 proc. swojego podatku. W praktyce nie będą jednak mieli bezpośredniego wpływu na to, czy faktycznie ich podatek zostanie przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego z odpowiednią adnotacją. Problem polega na tym, że Ministerstwo Finansów może jedynie zalecić urzędom wdrażanie pewnych rozwiązań, a ostateczna decyzja co do sposobu wdrożenia mechanizmu jednoprocentowego zależy od naczelników poszczególnych urzędów.