JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

starszy menedżer, doradca podatkowy w Pricewaterhouse-Coopers

Podobnie jak w innych systemach podatkowych, odliczalna jest kwota składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podatnik ma prawo do odjęcia od dochodu osiągniętego w roku 2007 kwoty 3,4 tys. dolarów za każdą osobę pozostającą na jego utrzymaniu. Kwota ta zmniejsza się o 2 proc. za każde 2,5 tys. dolarów u podatników, których przychody przekraczają 239 950 dolarów - w przypadku małżonków rozliczających się razem, 159 950 dolarów - w przypadku osób samotnych, 119 975 dolarów - w przypadku małżonków rozliczających się oddzielnie, oraz 199 950 dolarów, gdy podatnik rozlicza się jako głowa rodziny. Termin ten, zgodnie z prawem amerykańskim, oznacza osobę niebędącą w związku małżeńskim, na której utrzymaniu pozostają dzieci lub inni krewni nieuzyskujący dochodu.

Kolejnym odliczeniem stosowanym bez konieczności udowodnienia władzom skarbowym poniesienia jakichkolwiek kosztów jest odliczenie kosztów uzyskania przychodu. Kwota możliwa do odliczenia wynosi 10,9 tys. dolarów w przypadku małżonków rozliczających się razem lub 4,5 tys. dolarów - w przypadku osób samotnych oraz małżonków rozliczających się oddzielnie, oraz 8 tys. dolarów, gdy podatnik rozlicza się jako głowa rodziny. Podobnie jak w Polsce, jeżeli pracownik jest w stanie udowodnić, że poniósł wyższe koszty w celu osiągnięcia przychodu w roku podatkowym, może odliczyć koszty faktycznie poniesione. Ponieważ jednak limity te są dość wysokie, ponad 2/3 podatników korzysta ze standardowego odliczenia.

Ciekawym odliczeniem stworzonym dla pracowników przybywających do USA na krótki okres jest odliczenie kosztów poniesionych w związku z pozostawieniem domu w kraju macierzystym. Podatnik, który może udowodnić, że pozostawił główną nieruchomość w innym kraju, a jego pobyt będzie trwał poniżej 12 miesięcy, może odliczyć wszystkie koszty, które poniósł w USA w związku z nieposiadaniem w tym kraju nieruchomości (np. najem, hotele itp.).

Właściciele nieruchomości położonych na terenie USA mogą natomiast odliczyć odsetki od kredytów zaciągniętych na kupno tych nieruchomości oraz podatki zapłacone od tych nieruchomości.

Zwolnione z opodatkowania, do pewnego limitu, są także kwoty przekazane w darowiźnie organizacjom charytatywnym.

System podatkowy USA zawiera także bardzo wiele doraźnych ulg i zwolnień. Są to np.: odliczenie z tytułu utrzymywania osób, które straciły domy w wyniku huraganu Katrina lub dotacje na rzecz weteranów wojennych. Nieustannie amerykańskie władze starają się stymulować procesy społeczne, pozwalając na wyłączenie z opodatkowania kwoty 11,3 tys. dolarów z tytułu adoptowania dziecka.

Należy też wyraźnie podkreślić, że liczba oraz rodzaj ulg jest bardzo zmienny zależnie od stanu USA. Niektóre stany zwiększają kwotę ulg federalnych poprzez dodanie identycznej ulgi jak obowiązująca w całym kraju. Większość stanów wprowadza ulgi specyficzne dla nich, np. zachęcające do kupna nieruchomości w danym stanie. Są też stany, takie jak Teksas czy Floryda, które nie mają ulg, bo nie wprowadziły na swym terytorium stanowego podatku dochodowego.