Ministerstwo Finansów liczy, że w ciągu 10 lat do budżetu wpłynie dodatkowe 7,68 mld zł dzięki kolejnemu uszczelnieniu systemu podatkowego - podano w ocenie skutków regulacji do projektów noweli.
Reklama

Resort finansów przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

MF proponuje m.in wprowadzenie tzw "exit tax", czyli opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych, co ma zagwarantować, że w przypadku przeniesienia przez podatnika krajowego lub zagranicznego aktywów lub rezydencji podatkowej poza polską jurysdykcję podatkową, Polska będzie mogła opodatkować wartość ekonomiczną ewentualnych zysków kapitałowych osiągniętych na jej terytorium, chociaż zyski te nie zostały jeszcze zrealizowane w chwili dokonania zmiany jurysdykcji podatkowej.

Resort proponuje też zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.