■  ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Dziś mija termin na złożenie zgłoszeń INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.

Więcej www.mf.gov.pl

■  ZMIANY KADROWE W MINISTERSTWIE FINANSÓW. Premier Jarosław Kaczyński z dniem 15 sierpnia odwołał Martę Gajęcką ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Z dniem 16 sierpnia Marta Gajęcka obejmie stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w którym odpowiedzialna będzie m.in. za współpracę z Polską, Czechami, Słowacją, Słowenią, Bułgarią i Węgrami.

Więcej www.mf.gov.pl

■  WYROK W SPRAWIE GRUP PODATKOWYCH. Luksemburski apelacyjny sąd administracyjny wydał wyrok w sprawie prawa do stworzenia grupy podatkowej przez luksemburskie spółki siostrzane. Trybunał rozstrzygnął, że posiadanie spółki dominującej, która nie ma statusu rezydenta podatkowego w Luksemburgu, wyklucza możliwość utworzenia takiej grupy.

Więcej www.taxnews.pl

■  FINLANDIA PYTA ETS. Fiński najwyższy sąd administracyjny zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym systemu opodatkowania dywidend wypłacanych przez fińskie spółki. Sprawa Aberdeen Property Fininvest Alpha (C-303/07) pozwoli rozstrzygnąć o zgodności z prawem wspólnotowym nieobjęcia zwolnieniem podatkowym dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym.

Więcej www.taxnews.pl

■  PRACA DLA AUDYTORA. Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Wydziale ds. Koordynacji Audytów Zleconych Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego. Dokumenty w tej sprawie można składać lub przesyłać do 22 sierpnia na adres Ministerstwa Finansów: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy - 2007/15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

■  UŁATWIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻAGANIU. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu utworzył od 1 sierpnia w sali obsługi podatników stanowisko do spraw obsługi osób niedosłyszących i głuchoniemych. Informacje o udogodnieniach rozpowszechniane są w lokalnych mediach.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

■  WIELKA BRYTANIA PODPISUJE UMOWY. Brytyjskie ministerstwo skarbu ogłosiło program rozszerzenia katalogu państw, z którymi Wielka Brytania podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Prace nad nowymi umowami mają zakończyć się w marcu 2008 r.

Więcej www.taxnews.pl

■  FRANCUSKA REFORMA PODATKOWA JUŻ GOTOWA. Rząd francuski przedstawił szczegóły reformy podatkowej. Dotyczy ona przede wszystkim obniżenia limitu opodatkowania osób fizycznych i wprowadzenia udogodnień podatkowych dla osób pracujących w nadgodzinach.

Więcej www.taxnews.pl