Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 rok po raz pierwszy będą odliczać wydatki na spłatę odsetek w ramach ulgi odsetkowej, muszą pamiętać o limicie odliczeń. Odliczenie obejmuje odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Na 2008 rok kwota ta wynosi 212 870 zł.

Limit przysługujący podatnikowi i określony na rok zakończenia inwestycji jest dla niego stały przez cały okres odliczania ulgi. Podatnicy, którzy zakończyli inwestycję w 2008 roku i korzystają z odliczenia ulgi odsetkowej po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok, do końca trwania ulgi mogą odliczać wydatki w ramach limitu 212 870 zł. Zwiększenie limitu na 2009 rok do wysokości 243 460 zł nie spowoduje podwyższenia kwoty przysługującej ulgi, bo ustala się ją na rok zakończenia inwestycji, czyli w naszym przykładzie w 2008 roku.

Osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt na określone w ustawie o PIT cele mieszkaniowe, nabyły prawo do doliczania wydatków na spłatę odsetek w ramach ulgi odsetkowej. Ulgę po raz pierwszy uwzględnia się najwcześniej w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym inwestycja została zakończona. Ulgę odsetkową w rozliczeniu za 2008 rok będą zatem mogły po raz pierwszy odliczyć m.in. osoby, które w ubiegłym roku podpisały akt notarialny przenoszący na nich własność mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym. Oczywiście pod warunkiem że nabyły prawo do ulgi (kredyt na zakup mieszkania zaciągnęły do końca 2006 roku) i spełniają wszystkie warunki do jej odliczenia.

43 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT