zmiana prawa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy senackie poprawki do trzech rządowych nowelizacji, w tym ustawy o CIT. W Sejmie ruszą także prace nad definicją budownictwa społecznego.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje dziś uchwałę Senatu w sprawie rządowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Ustawa zakłada wprowadzenie 19-proc. ulgi dla producentów biokomponentów. Senat wprowadził do ustawy poprawkę, zgodnie z którą ulga zostanie przyznana również tym podatnikom, których rok podatkowy obejmuje cały 2007 rok, a którzy rozpoczęli działalność w drugiej połowie 2006 roku.

Posłowie zajmą się również uchwałą Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Senat zdecydował, że warunek ukończenia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego do skarbowego zasobu kadrowego powinien dotyczyć również osób niebędących urzędnikami służby cywilnej, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach dyrektora i wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego. Posłowie rozpatrzą ponadto stanowisko Senatu do ustawy likwidującej wojewódzkie kolegia skarbowe.

Komisja Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Infrastruktury ma dziś powołać nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia rządowej nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego. Ustawa zapobiegnie podwyżce stawki VAT z 7 do 22 proc. na mieszkania i domy kupowane po 1 stycznia 2008 r. Zaproponowana przez rząd definicja obejmie mieszkania o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 120 mkw. i domy jednorodzinne do 220 mkw.

Podkomisja zajmie się także zmianami w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która zakłada bezterminowy zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl