TRZY PYTANIA DO... Cezarego Przygodzkiego, doradcy podatkowego w Ernst & Young - Czy warto przesyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia jedną-dwie osoby?
- Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od kilku czynników. W szczególności istotne jest, czy podatnik posiada już kwalifikowany podpis elektroniczny, oraz czy rozlicza się samodzielnie, czy za pośrednictwem biura rachunkowego. Jeżeli przedsiębiorca posługuje się kwalifikowanym podpisem (np. z uwagi na stosowanie e-faktur czy też rozliczenia z ZUS), warto również rozpocząć przesyłanie e-deklaracji z tytułu PIT. Ponadto, składanie tego typu deklaracji to tylko wycinek obowiązków sprawozdawczych do urzędu skarbowego. Podatnik może bowiem przesyłać cały szereg innych deklaracji, np. w podatku VAT, co zwiększa korzyści związane z tym procesem. Podobnie ma się sytuacja, gdy rozliczeń podatkowych dokonuje biuro rachunkowe korzystające już z e-deklaracji.
Jeżeli natomiast przedsiębiorca, który rozlicza się samodzielnie, nie posiada jeszcze e-podpisu, to powinien on dokonać porównania potencjalnych kosztów związanych ze składaniem e-deklaracji (nabycie zestawu do składania e-podpisu, koszt kwalifikowanego certyfikatu, ewentualne dostosowanie systemu księgowego itp.) z korzyściami wynikającymi z przesyłu e-deklaracji (np. mniejsze ryzyko błędu, szybsza wymiana informacji) i na tej podstawie podjąć decyzję. Dużo więc zależy od konkretnej sytuacji podatnika. W dłuższej perspektywie, z uwagi na coraz szersze posługiwanie się e-podpisem, będzie to jednak korzystne.
• Jakie rodzaje deklaracji firma może wysyłać w odniesieniu do pracowników?
- W obecnym stanie prawnym najważniejsze znaczenie ma możliwość składania rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) oraz informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). W przypadku gdy pracownik wyrazi wolę rozliczenia przez zakład pracy jako płatnika, w formie elektronicznej może być również złożone roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).
• Czy obecnie obowiązujące przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przesyłania jakichś deklaracji drogą elektroniczną?
- Jeżeli chodzi o deklaracje podatkowe, to nie. Składanie e-dekla- racji jest uprawnieniem podatnika, z którego może skorzystać lub nie. Inaczej sprawa przedstawia się jednak z deklaracjami przesyłanymi do ZUS, gdzie dla płatników rozliczających więcej niż pięć osób istnieje obowiązek przysłania danych z wykorzystaniem kwalifikowanego e-podpisu.