~ Czy aby odliczyć wydatki na leki, mój dochód nie może być wyższy od 9120 zł - pyta MM na internetowym forum gazetaprawna.pl

Ulga rehabilitacyjna pozwalająca m.in. na odliczenie wydatków na leki przysługuje dwóm kategoriom podatników. Mogą ją odliczać osoby niepełnosprawne, a także osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Limit dochodu w wysokości 9120 zł odnosi się wyłącznie do osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika, który odlicza ulgę. Nie ma on natomiast zastosowania w przypadku, gdy z ulgi korzysta podatnik będący osobą niepełnosprawną. Innymi słowy, ulga przysługuje takiemu podatnikowi bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy o PIT, za osobę pozostającą na utrzymaniu podatnika uważa się następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł. Oznacza to, że w przypadku gdy roczny dochód osoby niepełnosprawnej jest wyższy, to w świetle ustawy o PIT nie można mówić, że pozostaje ona na utrzymaniu podatnika. W konsekwencji podatnik ulgi nie odliczy.

Z pytania wynika, że z odliczenia wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej zamierza skorzystać podatnik będący osobą niepełnosprawną. Zatem w tym przypadku limit dochodów odnoszący się do osoby pozostającej na utrzymaniu nie będzie miał zastosowania.