Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym domu lub mieszkaniu wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty wyższego podatku od nieruchomości. Wynika to z faktu, że stawki podatku od nieruchomości zależą nie tylko od powierzchni użytkowej, ale również od jej przeznaczenia.

Osoby będące właścicielami domów, czy mieszkań są podatnikami podatku od nieruchomości. W związku z tym muszą oni odprowadzać do gminy podatek na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami muszą zatem płacić podatek według stawek przewidzianych dla budynków lub ich części mieszkalnych.

W przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą we własnym domu lub w jego części, np. w jednym pokoju lub garażu, jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości według stawki wyższej, przewidzianej dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jest to stawka identyczna jak w przypadku budynków lub części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oczywiście podatek według wyższej stawki należy zapłacić od pokoju lub garażu, w którym prowadzona jest działalność, natomiast od pozostałej części mieszkania lub domu należy odprowadzić podatek według stawki niższej.

Warto również wiedzieć, że podatek według stawki określonej dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej należy zapłacić wyłącznie w sytuacji, gdy taka działalność jest faktycznie wykonywana.

Zdarzają się bowiem zawody, w których osoby prowadzą formalnie działalność w miejscu zamieszkania, ale faktycznie wykonują działalność poza domem. W takich sytuacjach gminy uznają, że właściciel domu lub mieszkania powinien odprowadzić podatek według stawki niższej, przewidzianej dla budynków mieszkalnych lub ich części.

Osoby fizyczne muszą również dopełnić formalności związanych z podatkiem od nieruchomości, a zatem muszą właściwemu organowi podatkowemu (gminie) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu obowiązującym w danej gminie, w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku zmiany przeznaczenia jednego z pomieszczeń (np. pokoju lub garażu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej) należy poinformować o tym gminę.