Wzrosły też wpływy z tego podatku – zapewnił Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na poselską interpelację.
Z przedstawionych przez niego danych wynika, że w 2016 r. przeprowadzonych zostało 86 kontroli w zakresie podatku akcyzowego, w 2017 r. - 139, a w I półroczu 2018 r.- 44.
Natomiast dochody z akcyzy zebrane w ub.r. wyniosły 68,26 mld zł i były o ponad 2,5 mld zł wyższe od dochodów z 2016 r. (65,75 mld zł) oraz o 5,45 mld zł wyższe od osiągniętych w 2015 r. (62,81 mld zł).
Od marca do grudnia 2017 r., czyli od powstania Krajowej Administracji Skarbowej, dochody z akcyzy wyniosły 58,35 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu z 2016 r. były wyższe o 1,88 mld zł.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnił, że rezultaty przynosi polityka uszczelnienia krajowego rynku tytoniowego. Przypomniał, że straty budżetowe związane ze sprzedażą tytoniu w szarej strefie, były szacowane w ostatnich latach na kilka do nawet kilkunastu miliardów złotych.
W rzeczywistości – jak podał – wielkość szarej strefy, określanej jako procentowy udział w krajowym rynku tytoniowym wyrobów pochodzących z nielegalnych źródeł (pozbawionych polskich znaków akcyzy), zmalała z 18,2 proc. w IV kwartale 2015 r. i 14,3 proc. w IV kwartale 2016 r. do 12,7 proc. w IV kwartale 2017 r.
O sukcesie ma też świadczyć wzrost legalnej sprzedaży papierosów (pomimo rosnącego zainteresowania palaczy papierosami elektronicznymi i nowatorskimi wyrobami tytoniowymi): z 41,4 mld szt. zgłoszonych przez producentów w 2016 r. do 41,6 mld szt. w 2017 r.
Odpowiedź szefa KAS potwierdza nasze wcześniejsze informacje, że urzędy celno-skarbowe nieźle sobie radzą z kontrolowaniem rozliczeń akcyzowych.
Gorzej wyglądały efekty działań urzędów skarbowych w tym zakresie. Z danych wynikało, że urzędy skarbowe przeprowadziły w 2017 r. tylko 11 takich kontroli (pisaliśmy o tym „W akcyzie nie ma takiego sukcesu jak w VAT” (DGP nr 92/2018).
Interpretacja Odpowiedź z 16 lipca 2018 r. Mariana Banasia, szefa KAS na interpelację poselską nr 23042.