ANALIZA

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zakładają waloryzację kwoty służącej do stosowania uproszczonej amortyzacji nieruchomości.

Dzisiaj osoba opodatkowana według skali PIT może wynajmowane, wydzierżawione albo używane przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mieszkanie amortyzować albo od rzeczywistej wartości rynkowej, stosując dość skomplikowane przepisy, albo zdecydować się na ustalenie jej w sposób uproszczony. Przy wyborze zasad uproszczonych podstawą naliczania amortyzacji staje się powierzchnia mieszkania i stała kwota wynosząca 988 zł. Nie jest trudno zauważyć, że kwota ta znacznie odbiega od rynkowych cen jednego metra mieszkania. Warte około 350 tys. zł 40-metrowe mieszkanie dla fiskusa kosztuje w takim przypadku zaledwie 39,5 tys. zł. Dlatego w projekcie przygotowanym przez resort infrastruktury przy okazji wprowadzania przepisów o najmie okazjonalnym pojawiła się propozycja, by kwota 988 zł była co roku waloryzowana i odpowiadała wskaźnikowi przeliczeniowemu kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych opublikowanemu przez wojewodę w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok podatkowy. To nic innego jak realizacja postulatu Gazety Prawnej z lutego 2007 r. (GP nr 30/2007). Już wówczas postulowaliśmy - tylko pod adresem Ministerstwa Finansów - że kwota dla uproszczonej amortyzacji powinna być waloryzowana oraz że rozsądne byłoby wprowadzenie różnych kwot dla różnych regionów kraju, uwzględniając ceny w każdym miejscu. Co ciekawe, w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Infrastruktury znalazły się te same liczby, które wcześniej dla udokumentowania zasadności takich zmian przedstawiła Gazeta Prawna.

Na tym jednak amortyzacyjne propozycje Ministerstwa Infrastruktury się nie kończą. Resort ten chciałby umożliwić podatnikom, którzy amortyzują mieszkania w normalnym trybie, stosowanie wyższych stawek amortyzacyjnych. Stawka z wykazu mogła być podwyższona o współczynnik 3,0.

- Zmiany proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury idą w dobrym kierunku. Dzięki nim bardziej opłacalne stanie się rozliczanie dochodu uzyskiwanego z najmu lokali na zasadach ogólnych przy wykorzystaniu amortyzacji uproszczonej - komentuje Krzysztof Nowicki, prawnik z Kancelarii Magnusson.

Bez warunków rynkowych

Obecnie obowiązująca metoda amortyzacji uproszczonej wynajmowanych okazjonalnie mieszkań od dawna nie przystaje do rzeczywistości. Zdaniem Andrzeja Pośniaka, doradcy podatkowego w Kancelarii CMS Cameron McKenna, metoda ta przyjmuje, że wartość metra kwadratowego wynajmowanego mieszkania jest równa 988 zł.

- W praktyce oznacza to, że ustawodawca zakłada, że lokal mieszkalny o powierzchni 60 mkw. kosztuje obecnie na rynku zaledwie ok. 60 tys. zł. Dlatego znowelizowanie tego przepisu wydaje się koniecznością - stwierdza Andrzej Pośniak.

Również Krzysztof Nowicki zauważa, że obecnie wartość początkowa lokalu na cele amortyzacji uproszczonej ustalana jako iloczyn metrażu lokalu i kwoty 988 zł rażąco odbiega od rynkowej wartości lokalu.

- Proponowany mechanizm powoduje, że podatnik będzie mógł określić na cele amortyzacji wartość początkową lokalu w wyższej kwocie niż dotychczas, gdyż wartość początkowa będzie liczona jako iloczyn metrażu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. (znacznie wyższego niż 988 zł) - dodaje Krzysztof Nowicki.

Dodaje, że dzięki temu kwota odpisu amortyzacyjnego, stanowiącego koszt uzyskania przychodu, będzie wyższa, co w konsekwencji obniży dochód, od którego będzie płacony podatek.