Rodzic, który rozlicza się z małoletnim dzieckiem, nie może skorzystać z ulgi na krew, jeśli darowiznę przekazało dziecko.
Syn podatniczki chciałby oddać honorowo krew. Jego dochody - jako małoletniego - rozlicza podatniczka, doliczając je do swoich dochodów. Powstaje pytanie, czy darowizna krwi dokonana przez dziecko, np. 16-latka, którego dochód rozlicza rodzic, podlega rozliczeniu przez rodzica.
Zdaniem Szymona Wilgi, eksperta z ECDDP, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody małoletnich dzieci (które nie skończyły 18. roku życia), z wyjątkiem pewnych grup dochodów, podlegają doliczeniu do dochodów rodzica. Ten sam przepis ma zastosowanie do rozliczeń rodzica samotnie wychowującego dzieci (nie tylko małoletnich, lecz także uczących się do 25. roku życia, jak i tych, które bez względu na wiek otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny). Z kolei możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania równowartości ekwiwalentu za pobraną krew została uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o PIT.
- Odliczenie darowizny, w tym darowizny stanowiącej równowartość ekwiwalentu za oddaną krew, jest możliwe dopiero po ustaleniu dochodu rodzica, czyli po doliczeniu dochodów małoletniego dziecka - wyjaśnia Szymon Wilga.
Dodaje, że doliczenie dochodów dziecka ma więc miejsce przed możliwością dokonania odliczeń z art. 26 ustawy o PIT i dlatego należy z tego wnioskować, że darowizny podlegające odliczeniu od dochodu muszą być dokonane przez podatnika osobiście, a nie przez małoletniego, który się z nim rozlicza (dotyczy to także rodziców samotnie wychowujących dzieci).
- Tak więc darowizny dokonane przez dzieci podatnika (w tym w postaci oddania krwi) nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku rodzica - argumentuje ekspert z ECDDP.
Co więcej, zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi krwiodawca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a tę nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności, czyli co do zasady w chwili ukończenia 18. roku życia. Przypominamy, że ekwiwalent za litr oddanej krwi, który można uwzględnić w rocznym PIT, wynosi 130 zł.
50 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT