We wspólnym rozliczeniu małżonków uwzględnia się dwie kwoty wolne od podatku, nawet gdy jeden z nich nie uzyskał dochodów.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zasadach ogólnych według skali (19, 30 i 40 proc.) nie od każdej zarobionej złotówki muszą odprowadzić podatek.
Przysługuje im kwota zmniejszająca podatek, czyli tzw. kwota wolna od podatku, która wynosi rocznie 586,85 zł. Korzystają z niej zarówno podatnicy rozliczający się z umowy o pracę, jak i na przykład podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu umowy zlecenia. Konstrukcja kwoty wolnej może istotnie wpływać na oszczędności podatkowe w przypadku małżonków korzystających z preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku. Polega on na tym, że podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Ten sposób obliczenia podatku jest szczególnie korzystny, w przypadku gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów. W sytuacji gdy jedno z małżonków nie zarobkowało, małżonkowie wykorzystają kwotę wolną od podatku należną małżonkowi nieosiągającemu dochodów.