Giełdowa spółka Emperia - właściciela popularnej sieci sklepów Stokrotka – wygrała dziś spór z fiskusem o 200 mln zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, który uznał, że przymusowe umorzenie udziałów było dobrowolne i żądał horrendalnie wysokiego podatku. Zdaniem spółki było ono przymusowe, a tym samym wolne od CIT.

Fiskus nie zwrócił się w tej sprawie do sądu powszechnego, tylko sam przedefiniował czynność. Uważał, że ma takie prawo na podstawie art. 199a par.2 ordynacji.

Warszawski WSA zgodził się ze spółką, że organ podatkowy takiej władzy nie ma. Jeśli uważa, że czynność była pozorna, to powinien zwrócić się do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.

Wyrok jest nieprawomocny. Niewykluczone, że minister finansów złoży skargę kasacyjną albo – zgodnie z zaleceniem WSA - zwróci się najpierw do sądu powszechnego.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 17 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3163/17