Podatnicy korzystający z ulgi na dzieci, składający załącznik PIT/O, nie powinni w tym roku wypełniać części E tego druku. Jeśli to zrobią i rozliczą ulgę na nowych zasadach, będą mogli złożyć korektę deklaracji - przypomina Ministerstwo Finansów.

Resort finansów w komunikacie na stronie internetowej wskazuje, że podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi na dzieci i składają wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r. załącznik PIT/O, nie mają obowiązku wypełniania części E tego druku. Informacja o tym znajduje się zarówno na formularzu (w treści przypisu czwartego), jak i na stronie siódmej w broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Część E formularza jest przeznaczona do rozliczenia ulgi prorodzinnej na nowych zasadach (wysokość ulgi będzie proporcjonalna do liczby miesięcy opieki nad dzieckiem). Obowiązują one od 2009 r. i będą miały zastosowanie w rozliczeniu za rok.

"Błąd ten będzie można naprawić poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego"

Ministerstwo informuje, że jeśli podatnik wypełni część E formularza - nie będzie wzywany do urzędu skarbowego, gdyż nie jest to błąd wymagający korekty. Jeśli w rozliczeniu za 2008 r. zastosuje nowe zasady - nie straci prawa do ulgi w wysokości obowiązującej dla rozliczenia za 2008 r.

"Błąd ten będzie mógł naprawić poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego. Czynności tej można dokonać w każdym czasie, aż do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok" - wyjaśnia MF.

Resort tłumaczy, że określając wzory formularzy MF bierze pod uwagę przede wszystkim obowiązujące przepisy podatkowe, ale również stara się, aby ich konstrukcja miała charakter uniwersalny, tak aby mogły one służyć podatnikom przez kilka lat.Przepisy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały uchwalone pod koniec 2008 r.

MF dodaje, że przepisy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały uchwalone pod koniec 2008 r. i zawierały zmiany zarówno w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2008 r., jak i do kolejnych lat podatkowych. Dlatego prace nad określeniem wzorów zeznań podatkowych za 2008 r. (i ich załączników) musiały zostać wstrzymane do czasu ogłoszenia nowych regulacji. W praktyce oznaczało to, że na opublikowanie oraz dystrybucję nowych wzorów zeznań pozostał miesiąc.

Ministerstwo tłumaczy, że zdecydowało się na określenie druku PIT/O w formie umożliwiającej rozliczenie ulgi zarówno w tym roku, jak i latach następnych z kilku powodów.

Chodziło o efektywne wykorzystanie nakładu formularzy podatkowych wydrukowanych w ramach akcji rozliczeniowej "PIT 2008". Mogą one być wykorzystane także do rozliczenia dochodów za 2009 r., i to zarówno w trakcie tego roku podatkowego jak i po jego zakończeniu. MF wyjaśnia także, że nie bez znaczenia było też umożliwienie podatnikom zapoznania się z nowymi wymogami w zakresie korzystania z ulgi na dzieci z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

W ramach ulgi rodzinnej podatnik (z wyjątkiem osób rozliczających się podatkiem liniowym, czy ryczałtem lub kartą podatkową) może odliczyć od podatku kwotę 1173,70 zł na każde wychowywane dziecko.