Zmiany precyzują też zasady składania deklaracji drogą elektroniczną w naszym imieniu przez pełnomocnika.

Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej m.in. zwalnia z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym. Prostsza ma być też sama procedura udzielania pełnomocnictw do składania deklaracji drogą internetową.

Obecnie, żeby złożyć deklaracje podatkowe w formie elektronicznej trzeba zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego i wskazać upoważnionych do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.