Wiceminister odpowiadał w czwartek na pytania posłów dotyczące stanu prac w tej kwestii. PIT-37 to formularz, na którym rozliczają roczne dochody m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenia czy o dzieło.

Grabowski powiedział, że dla ułatwienia podatnikom rozliczania się z fiskusem drogą elektroniczną, dokonane zostaną zmiany w ustawach. Zawiera je rządowy projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o opłacie skarbowej. W środę posłowie wszystkich klubów poparli ten projekt. Ponieważ podczas drugiego czytania nie zgłoszono żadnych poprawek, trafi on do piątkowego bloku głosowań.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. likwidację obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji. Z opłaty skarbowej mają zostać zwolnione pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym.

"Pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi identyfikację podatnika składającego PIT-37 w formie elektronicznej"

Dzięki zmianom minister finansów będzie mógł wydać rozporządzenie, które zniesie obowiązek posiadania tzw. bezpiecznego (kwalifikowanego) podpisu elektronicznego. Konieczność wykupienia takiego podpisu jest wskazywana jako jedna z głównych przyczyn braku popularności elektronicznych rozliczeń. Grabowski powiedział, że projekt rozporządzenia jest już gotowy.

"Pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi identyfikację podatnika składającego PIT-37 w formie elektronicznej" - dodał.

Z komunikatu opublikowanego w środę przez Ministerstwo Finansów wynika, że na przełomie marca i kwietnia tego roku zostanie udostępniony formularz interaktywny PIT-37, który umożliwi złożenie zeznania bez konieczności opatrywania go bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

"Składane zeznanie roczne będzie weryfikowane pod względem poprawności rachunkowej. Podpis zapewniający autentyczność zeznania podatkowego oparty będzie na następujących cechach informacyjnych podatnika składającego zeznanie: numer NIP, imię (pierwsze), nazwisko, numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), data urodzenia, kwota przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2007" - informuje MF.

"Przygotowane rozwiązanie zapewni integralność złożonych danych, będzie również dokumentować datę złożenia zeznania rocznego"

Resort dodał, że system informatyczny ministerstwa, przyjmując zeznanie, poda podatnikowi numer referencyjny, wykorzystywany przy urzędowym poświadczeniu odbioru. Będzie ono potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji. "Przygotowane rozwiązanie zapewni integralność złożonych danych, będzie również dokumentować datę złożenia zeznania rocznego" - czytamy w komunikacie.

Resort zapewnia, że dotychczas stosowane metody składania zeznania rocznego PIT-37 (dokumenty papierowe oraz zeznania elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym) zostaną zachowane.

Ponadto, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, zniknie obowiązek zawiadamiania naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej przez osoby posiadające już kwalifikowany bezpieczny podpis elektroniczny.