Ulgę z tytułu użytkowania internetu może odliczyć także najemca, użytkownik czy na przykład dzierżawca lokalu mieszkalnego, w którym korzysta z sieci. Dla uprawnienia do korzystania z ulgi internetowej żadnego znaczenia nie ma ani meldunek, ani to, czy podatnik korzysta z internetu w mieszkaniu czy domu będącym jego własnością.

Ustawodawca umożliwia odliczenie wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Ustawa podatkowa nie definiuje miejsca zamieszkania. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pod tym pojęciem należy rozumieć miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli zatem na przykład podatnik jest zameldowany pod danym adresem, natomiast faktycznie mieszka w innej miejscowości, gdzie wynajmuje mieszkanie, to odliczenie ulgi internetowej przysługuje mu z tytułu ponoszenia wydatków w miejscu zamieszkania, tj. w lokalu wynajmowanym.

W takiej sytuacji trzeba pamiętać o istotnym zastrzeżeniu. Ulga przysługuje tylko wtedy, gdy internauta dysponuje fakturami potwierdzającymi poniesienie wydatków wystawionymi na własne nazwisko. Zatem to najemca powinien podpisać umowę z operatorem, który na jego nazwisko będzie wystawiał faktury za internet. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy faktury są wystawiane na wynajmującego, najemca nie odliczy wydatków na użytkowanie sieci, nawet jeżeli to on faktycznie opłaca rachunki. W takim bowiem wypadku jeden z warunków uzależniających prawo do skorzystania z ulgi nie zostanie spełniony.

Należy też pamiętać, że ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł.

57 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT