Znajomy podatniczki pracował w Szwecji w 2008 roku. Nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce.

- Czy musi rozliczyć zagraniczne zarobki w Polsce - pyta pani Karolina z Suwałk.

Jeśli podatnik w 2008 roku uzyskał tylko zarobki w Szwecji i tam rozliczył je podatkowo, nie musi tych zarobków wykazywać przed polskim urzędem skarbowym.

Dla rozliczenia zarobków szwedzkich zastosowanie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania - wyłączenia progresją. Dzięki temu podatnik zarobków szwedzkich nie będzie musiał wykazywać w polskim PIT.

Sytuacja byłaby inna, gdyby podatnik zarabiał zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Wtedy należałoby rozliczyć się Polsce (zakładając, że podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), zsumować zarobki polskie i szwedzkie (po przeliczeniu na złote), dla sumy zarobków ustalić stopę procentową, a następnie tę stopę procentową zastosować do opodatkowania zarobków polskich.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3, art. 27 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Konwencja między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie 19 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).