Podatnik pracuje w Czechach od 1 czerwca 2008 r. Do 23 maja 2008 r. pracował w Polsce.

- Czy za 2008 rok powinienem rozliczyć się w Polsce - pyta pan Daniel z Neratovic w Czechach.

Zakładając, że podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w Polsce będzie trzeba rozliczyć wszystkie zarobki uzyskane w 2008 roku.

Zgodnie z umową zawartą między Polską a Czechami do rozliczenia zarobków z pracy stosuje się metodę unikania podwójnego opodatkowania - wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że należy zsumować zarobki polskie i czeskie (po przeliczeniu na złote), dla sumy zarobków ustalić stopę procentową, a następnie tak ustaloną stopę procentową zastosować do opodatkowania tylko zarobków polskich.

Rozliczenia w Polsce trzeba dokonać na PIT-36 i dołączyć do niego załącznik PIT-ZG.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3, art. 27 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 24 czerwca 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 47, poz. 189).