Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła kwestię opodatkowania VAT zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów. Podatnik otrzymał w kwietniu 2008 r. 100-proc. zaliczkę na poczet eksportu towarów. Przedpłata ta została udokumentowana fakturą zaliczkową ze stawką 0-proc. VAT, którą wykazano w deklaracji za kwiecień 2008 r. Dostawa przedpłaconych towarów nastąpiła w sierpniu. Do dnia złożenia deklaracji za sierpień spółka nie otrzymała dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE.

Zdaniem izby, otrzymane przez spółkę zaliczki na poczet eksportu towarów podlegają opodatkowaniu 0-proc. VAT w miesiącu ich otrzymania, z uwagi na przewidywany wywóz towarów w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia otrzymania zaliczki. Ponieważ zaliczka nie może być rozpatrywana w oderwaniu od samej czynności eksportu, w sytuacji nieotrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza Wspólnotę w terminach ustawowych podatnik traci prawo do 0-proc. stawki.

W związku z tym, że podatnik nie posiadał dokumentów potwierdzających rozpoczęcie procedury wywozu, należało dokonać korekty deklaracji, w której została wykazana zaliczka ze stawką 0 proc. i opodatkować ją stawką krajową w rozliczeniu za sierpień 2008 r. Podatnik zachowa prawo korekty VAT należnego po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE. Korekty powinien dokonać w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma ten dokument.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lutego 2009 r. (nr IPPP1-443-2025/08-5/PR)