Projekt ustawy o podpisach elektronicznych zawiera zmianę, która ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorstwom. Chodzi o rozszerzenie katalogu rodzajów podpisów elektronicznych, dzięki czemu e-podpis będą mogły składać również firmy. Dziś istnieje możliwość złożenia podpisu elektronicznego wyłącznie przez osoby fizyczne.

Skutki projektu

Nowa ustawa o podpisach elektronicznych ma ułatwić stosowanie e-podpisu. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, przewiduje się rozszerzenie listy usług certyfikacyjnych i rodzajów podpisów elektronicznych, co ma umożliwić lepsze dostosowanie narzędzi oraz ich ceny do potrzeb administracji publicznej i przedsiębiorców. Ci ostatni będą mogli korzystać z podpisu elektronicznego dla osób prawnych.

Co więcej, projekt zakłada wprowadzenie e-podpisu urzędowego oraz tzw. pieczęci elektronicznej. Obecny bezpieczny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem będzie określany jako podpis kwalifikowany. Ponadto, zgodnie z nazewnictwem w dyrektywach unijnych, wprowadzony zostanie e-podpis zaawansowany.

Teoretycznie firmy, osoby fizyczne i administracja publiczna będą stosowały różne podpisy elektroniczne, dostosowane do konkretnej sytuacji. Jak zapowiadał minister gospodarki Waldemar Pawlak, cena e-podpisu ma zostać obniżona. Wydaje się, że obniżenie kosztów ma na celu projekt ustawy. Eksperci zwracają jednak uwagę na pułapki, które się w nim znajdują. Chodzi przykładowo o wykorzystanie e-podpisu do przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

E-podpis kwalifikowany

Możliwość przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną reguluje obecnie Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3b par. 1 deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym oraz jeden podpis elektroniczny.

O tym, jaki rodzaj e-podpisu jest stosowany do przesłania e-deklaracji, decyduje minister finansów w rozporządzeniu. Jeśli minister pozostawi e-podpis kwalifikowany jako ten, którym należy podpisywać e-deklaracje, to wejście w życie nowej ustawy o e-podpisie nie zmieni sytuacji podatników.

Wynika to z art. 62 projektu nowej ustawy, który nakazuje stosować przepisy odrębne przed przepisami nowej ustawy. Oznaczałoby to, że firmy przesyłające e-deklaracje w dalszym ciągu musiałyby ponosić koszty związane z zakupem e-podpisu kwalifikowanego. Jak podkreślają eksperci, dla średnich i dużych firm koszt e-podpisu nie jest jednak poważnym obciążeniem. Może być jednak problemem dla małych firm, które nie składają wielu zeznań.

Za chęcią utrzymania e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem w przypadku e-deklaracji składanych przez firmy świadczy również fakt, że resort finansów planuje zniesienie e-podpisu, ale wyłącznie w przypadku zeznań rocznych PIT-37.

Eksperci zwracają także uwagę, że projektowana ustawa skomplikuje składanie e-podpisów. Trudno bowiem przewidzieć, który rodzaj e-podpisu będzie stosowany do jakich czynności.

JAKIE E-DEKLARACJE MOGĄ SKŁADAĆ PRZEDSIĘBIORCY

Przykładowe e-deklaracje w zakresie VAT:

VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-21, VAT-23, VAT-24, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, VAT-R, VATR/UE, VAT-Z

W zakresie podatku od osób prawnych:

CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10R, CIT-11R, CIT-8A, CIT-8B

W zakresie podatku od osób fizycznych:

PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT/O, PIT/D

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych:

PCC-3, PCC-3A, PCC-2