W nowej ustawie o podatku akcyzowym zostaną wprowadzone zmiany do definicji, zwolnień i stawek podatkowych oraz kodów CN.
Nowa ustawa o podatku akcyzowym, która zacznie obowiązywać 1 marca 2009 r., wprowadzi m.in. wiele zmian definicyjnych. Jak wylicza Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, modyfikacje mają charakter porządkujący, usuwający dotychczasowe niedociągnięcia legislacyjne, a także dostosowujący polskie regulacje do rozwiązań UE.
Według eksperta do ciekawszych zmian można zaliczyć wprowadzenie do słowniczka ustawy definicji procedury zawieszenia poboru akcyzy, poszerzenie definicji znaków akcyzy o definicje podatkowych i legalizacyjnych znaków akcyzy, wprowadzenie do słowniczka pojęcia nabywcy końcowego na potrzeby opodatkowania energii elektrycznej czy dodanie ustawowej definicji ubytków wyrobów akcyzowych.
Maciej Grela stwierdza też, że zmodyfikowano zasady ustalania stawek podatkowych. W nowej ustawie akcyzowej wskazano bezpośrednio efektywne stawki podatku. Zrezygnowano zatem z obowiązującej metody ustalania stawek, gdyż ustawa zawierała wyłącznie maksymalne stawki podatku, a stawki efektywne były ustalane w drodze stosownego rozporządzenia ministra finansów. Jednocześnie do ustawy przeniesiono większość zwolnień rozsianych do tej pory w rozporządzeniach wykonawczych.
- Dotychczasowy sposób regulacji zasad ustalania stawek i zwolnień podatkowych budził wątpliwości co do jego konstytucyjności, a także był nieprzejrzysty dla podatników. W związku z tym zmiany należy ocenić pozytywnie - podkreśla ekspert z Gide Loyrette Nouel.
Wskazuje także, że równie ważną zmianą w stosunku do poprzedniej ustawy jest oparcie klasyfikacji wyrobów akcyzowych wyłącznie na kodach CN, zarówno w przypadku transakcji międzynarodowych, jak i krajowych (dotychczas w obrocie krajowym stosowano klasyfikację PKWiU).