W rozliczeniu za 2008 rok do fiskusa wpłynęło na razie więcej zeznań PIT-28 z działalności gospodarczej niż z najmu - wynika ze wstępnego podsumowania izb skarbowych.
SONDA
Podatnicy opłacający w 2008 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mieli czas na rozliczenie do 2 lutego. Zwykle termin ten wypada 31 stycznia roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy, ale w tym roku 31 stycznia wypadł w sobotę. Wraz z izbami skarbowymi dokonaliśmy wstępnego podsumowania rozliczenia ryczałtowców.

Więcej firm niż wynajmujących

Z danych izb skarbowych wynika, że na razie wśród wprowadzonych do systemu elektronicznego PIT-28 większość stanowią deklaracje przedsiębiorców. Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie podaje, że za 2008 rok PIT-28 złożyło 31 604 podatników i zdecydowanie więcej zeznań dotyczy przychodów z działalności niż z najmu.
Również Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie wskazuje, że za rok 2007 PIT-28 było 65 784. Urzędy skarbowe oceniają, że za rok 2008 liczba tych zeznań jest porównywalna.
- Na razie zdecydowanie więcej deklaracji dotyczy działalności gospodarczej (ok. 85 proc. wszystkich). W ubiegłym roku było podobnie - stwierdza nasza rozmówczyni.
W urzędach skarbowych województwa mazowieckiego na 16 lutego 2009 r. złożonych zostało 104 611 PIT-28 za 2008 rok (za 2007 rok - 104 808).
- Wprowadzanie zeznań do systemu POLTAX nie zostało jeszcze zakończone i nie są to dane ostateczne. Ze wstępnej analizy można wnioskować, że więcej jest deklaracji, w których wykazano przychody z działalności niż z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - zauważa Agnieszka Żukowska z Izby Skarbowej w Warszawie.
Podobna sytuacja jest w województwie łódzkim. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi podkreśla, że za 2008 rok wpłynęło dotychczas 46 200 PIT-28 i w większości dotyczą one przychodów z działalności. Od 10 do 20 proc. ogólnej liczby PIT-28 to zeznania z przychodami z najmu.

PIT-28 drogą elektroniczną

Podatnicy ryczałtu korzystali też z systemu e-Deklaracji. Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie wyjaśnia, że do 11 lutego 2009 r. wprowadzono 31 861 PIT-28 za 2008 rok, co stanowi 83,11 proc. całkowitej liczby deklaracji w stosunku do 2007 roku.
- Jednak część deklaracji wysłanych pocztą, np. 2 lutego, mogła jeszcze nie wpłynąć do urzędów skarbowych. Warto zaznaczyć, że podatnicy przesłali drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje 29 PIT-28 za 2008 rok - podkreśla Małgorzata Brzoza.

Podatnicy robią błędy

Mimo że rozliczeń na PIT-28 podatnicy dokonują już od kilkunastu lat, nadal popełniają wiele błędów.
Marta Szpakowska wymienia m.in. brak podpisu podatnika, brak załącznika PIT-28A, niewypełnianie wszystkich rubryk.
- Nieprawidłowości, które zdarzają się w treści deklaracji PIT-28, są charakterystyczne dla wszystkich formularzy, tj. brak NIP podatnika, błędy rachunkowe - stwierdza Małgorzata Brzoza.
Monika Sala-Szczypińska zwraca uwagę na błędne odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (czyli więcej niż 7,75 proc.), niewłaściwe stosowanie stawek ryczałtu w najmie czy wypełnianie zeznań na nieobowiązujących formularzach.
Te same nieprawidłowości występują w innych województwach.