Obecne uregulowania dotyczące opodatkowania najmu nie są bardzo uciążliwe, a podatek nie jest zbyt wygórowany - powiedział wiceminister finansów Maciej Grabowski, pytany o przygotowaną w resorcie infrastruktury propozycję obniżenia tego podatku.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Zmiana przewiduje także nowe rozwiązania w podatku od przychodów z najmu nieruchomości. Zakłada m.in. zmniejszenie zryczałtowanego podatku do 5 proc., co miałoby pobudzić legalny wynajem mieszkań.

"Ten projekt jeszcze nie był z nami konsultowany. Wydaje mi się, że obecne uregulowania nie są bardzo uciążliwe dla podatników. Podatek w wysokości 8,5 proc. lub 20 proc. od przychodu przekraczającego 4 tys. euro nie jest zbyt wygórowany i jest dość prosty - w sensie rozliczenia" - powiedział wiceminister Grabowski.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu MI, ma on na celu uelastycznienie rynku najmu lokali mieszkalnych, wynajmowanych od osób fizycznych i likwidację tzw. szarej strefy podatkowej w zakresie ich wynajmu.

Autorzy projektu podkreślają, że z chwilą likwidacji ulgi na wynajem w 2000 r. nie został wprowadzony żaden inny instrument stymulujący wynajem mieszkań.

Zgodnie z proponowaną zmianą do przychodów uzyskanych z najmu okazjonalnego stosowana byłaby stawka podatku ryczałtowego w wysokości 5 proc. uzyskanych przychodów. Tym samym zniesiony byłby limit w kwocie 4 tys. euro, powyżej którego obowiązuje wyższa, tj. 20 proc. stawka podatku.Właściciel wynajmowanego lokalu może rozliczać się podatkiem ryczałtowym lub na zasadach ogólnych

Według obecnych przepisów właściciel wynajmowanego lokalu może rozliczać się podatkiem ryczałtowym lub na zasadach ogólnych. W tym pierwszym przypadku przychodem jest czynsz uzyskiwany od najemcy. Do kwoty stanowiącej równowartość 4 tys. euro stawka wynosi 8,5 proc., a powyżej tej sumy 20 proc.

W trakcie trwania roku podatkowego nie jest możliwe przejście z ryczałtu na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Aby zmienić zasady opodatkowania, zamiar taki należy zgłosić do 20 stycznia danego roku.

Rozliczenie dochodu z najmu na zasadach ogólnych następuje według skali podatkowej. Dla ustalenia podstawy opodatkowania przychody z tytułu najmu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu (np. opłaty za media, ubezpieczenia lokalu, amortyzację). Proponowane przez resort infrastruktury zmiany polegałyby także na uproszczeniu zasad amortyzacji i podwyższeniu stawki amortyzacyjnej do 4,5 proc.

Nowe rozwiązania mają dotyczyć tylko osób fizycznych, które będą wykonywać tzw. najem okazjonalny

Nowe rozwiązania podatkowe mają dotyczyć tylko tych osób fizycznych, które będą wykonywać tzw. najem okazjonalny.

"Oznacza to, iż ze zmian podatkowych skorzystać będą mogli tylko ci podatnicy, którzy dokonają zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

MI proponuje ponadto, by osoby, które wykonują najem okazjonalny, nie musiały usuwanemu z lokalu lokatorowi zapewniać mieszkania zastępczego.