Fiskus może ustanowić zastaw skarbowy na samochodzie, którego współwłaścicielami są podatnik i kredytujący go bank – wynika z dwóch wyroków NSA.Spór toczył z fiskusem bank, który udzielił podatnikowi kredytu na zakup samochodu osobowego. W celu zabezpieczenia kredytu zawarta została umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. Mężczyzna przeniósł na bank udział w prawie własności pojazdu w części 49/100. Sam pozostał właścicielem części 51/100.