Podatnicy, którzy będą chcieli złożyć zeznania podatkowego przez internet, mają być zwolnieni z obowiązku zawiadomienia o tym urzędu skarbowego. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w Ordynacji podatkowej, który wprowadza takie uproszczenie. Dzięki tym zmianom składanie deklaracji podatkowych przez internet ma być łatwiejsze.

Dziś podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej musi zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz wskazać osobę upoważnioną do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

Deklaracja składana przez internet może być podpisana także przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik lub płatnik będzie musiał złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jednocześnie minister finansów określi w rozporządzeniu wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o jego odwołaniu. Takie rozwiązanie ma zagwarantować bezpieczeństwo systemu e-Deklaracje, który obsługuje składanie deklaracji w formie elektronicznej. Ponadto złożenie tego pełnomocnictwa będzie zwolnione z opłaty skarbowej.

Zmiany mają wejść w życie z dniem ogłoszenia. Termin ten ma umożliwić podatnikom złożenie w formie elektronicznej zeznań rocznych za 2008 rok z zastosowaniem nowej uproszczonej procedury. Projekt ustawy po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.