W Unii Europejskiej wspólnie musimy stawić czoła problemowi oszustw związanych z podatkiem VAT – powiedział w piątek unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici po osiągnięciu porozumienia przez państwa członkowskie w sprawie nowych przepisów w tej kwestii.

Komisja w piątek z zadowoleniem przyjęła osiągnięte przez kraje UE porozumienie polityczne w sprawie uszczelnienia unijnego systemu podatku VAT. Zdaniem KE luki w systemie mogą prowadzić do nadużyć podatkowych popełnianych na szeroką skalę, powodując w krajowych budżetach państw członkowskich straty w wysokości 50 mld euro rocznie.

Zaproponowane przez Komisję w listopadzie 2017 r. nowe przepisy mają na celu zwiększenie zaufania między państwami członkowskimi, tak aby wymieniały się one informacjami i wspierały współpracę między swoimi krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Kiedy zaczną obowiązywać, państwa członkowskie będą lepiej zwalczać organizacje przestępcze, w tym terrorystyczne, zajmujące się oszustwami podatkowymi.

Moscovici ocenił, że porozumienie potwierdza gotowość państw członkowskich do wspólnego stawienia czoła problemowi oszustw związanych z VAT. „UE czyni prawdziwie postępy w zakresie reformy systemu VAT. (…) Będzie to mieć znaczny wpływ na oszustwa związane z VAT oraz (przyniesie) pozytywne skutki dla finansów publicznych i budżetów krajów UE” – zaznaczył komisarz.

W ramach walki z oszustwami w większym stopniu wykorzystywane będą systemy informatyczne, które powinny zastąpić ręczne przetwarzanie danych. Informacje i dane wywiadowcze dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najbardziej poważne przypadki oszustw związanych z VAT będą systematycznie udostępniane organom ścigania UE.

Lepsza koordynacja między administracjami podatkowymi i organami ścigania na szczeblu krajowym i unijnym ma zagwarantować sprawniejsze i skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie tej szybko rozwijającej się działalności przestępczej.