Firma prowadząca działalność w jednej specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, może sumować wynikające z nich kwoty zwolnienia podatkowego oraz prowadzić jedną ewidencję przychodów – uznał NSA.W tej sprawie każde z dwóch zezwoleń (dotyczące tej samej strefy) przewidywało nieco inne warunki realizacji inwestycji i zatrudnienia pracowników. Spór dotyczył tego, czy spółka może sumować przyznane jej limity zwolnień z podatku dochodowego i czy może prowadzić jedną ewidencję dochodów, bez rozgraniczania kwot do poszczególnych zezwoleń.