Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność będą mogli korzystać z wyższego limitu w ramach przyspieszonej amortyzacji.
Przedsiębiorcy w ramach jednorazowej przyspieszonej amortyzacji uzyskają prawo zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na inwestycję do wysokości 100 tys. euro. Dziś próg ten wynosi 50 tys. euro.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT zakładającego wprowadzenie podwyższonej kwoty limitu jednorazowej amortyzacji na lata 2009-2010. Uprawnienie to dotyczy jedynie małych podatników (i podatników rozpoczynających działalność). Jest jednak szansa na to, że będą mogły z niego skorzystać również duże firmy. Poinformował o tym szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski w odpowiedzi na pytanie GP w trakcie wczorajszego spotkania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prace nad przyznaniem jednorazowej amortyzacji do wysokości 100 tys. euro dużym podatnikom CIT trwają, przy czym PO zależy na tym, aby był to projekt rządowy.
Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie innych ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjno-rozwojową, tj. prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia lub jednorazowo po ich zakończeniu albo przez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli podejmą decyzję o ich amortyzacji. Umożliwienie przedsiębiorcom pełnego i bieżącego rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania ma przyczynić się do wsparcia prorozwojowego.
Projekt nowelizacji zakłada także zmianę definicji małego podatnika polegającą na zwiększeniu limitu przychodów warunkujących posiadanie tego statusu z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Ma to na celu dostosowanie do przepisów ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r.