Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność będą mogli korzystać z wyższego limitu w ramach przyspieszonej amortyzacji.
Przedsiębiorcy w ramach jednorazowej przyspieszonej amortyzacji uzyskają prawo zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na inwestycję do wysokości 100 tys. euro. Dziś próg ten wynosi 50 tys. euro.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT zakładającego wprowadzenie podwyższonej kwoty limitu jednorazowej amortyzacji na lata 2009-2010. Uprawnienie to dotyczy jedynie małych podatników (i podatników rozpoczynających działalność). Jest jednak szansa na to, że będą mogły z niego skorzystać również duże firmy. Poinformował o tym szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski w odpowiedzi na pytanie GP w trakcie wczorajszego spotkania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prace nad przyznaniem jednorazowej amortyzacji do wysokości 100 tys. euro dużym podatnikom CIT trwają, przy czym PO zależy na tym, aby był to projekt rządowy.