Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40 sporządzają płatnicy. Warunkiem koniecznym do rocznego rozliczenia przez płatnika jest złożenie mu przed 10 stycznia następnego roku podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie, oświadczenia na druku PIT-12. Rozliczenie PIT za pośrednictwem płatnika jest na pewno dużym ułatwieniem dla podatników. Trzeba jednak pamiętać, że nie dla wszystkich będzie ono opłacalne. Płatnik, który wypełnia PIT-40, nie uwzględni w nim żadnych ulg podatkowych. W rozliczeniu za 2008 rok płatnik po raz ostatni w PIT-40 uwzględni ulgę na dziecko, jeśli podatnik go o to poprosił w odrębnym wniosku, składanym razem z PIT-12.

Ważne

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP