Zmiany do ustaw podatkowych związane z wprowadzeniem możliwości zawieszenia działalności gospodarczej mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie firm. Dzisiaj odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie projektów ustaw o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (rządowy i poselski). Obydwa projekty mają zbliżony zakres regulacji podatkowych. Jest to pierwsze czytanie projektów. W podatku od towarów i usług zamierza się zwolnić podatników (z nielicznymi wyjątkami) z obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe objęte zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Podatnicy opodatkowani na podstawie ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mają być zwolnieni z obowiązku wpłaty podatku. Szczególnie ważne jest to dla opodatkowanych kartą podatkową. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej naczelnik urzędu skarbowego nie będzie pobierał podatku w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Podobnie z obowiązków związanych z rozliczaniem zaliczek na podatek zostali zwolnieni podatnicy PIT i CIT oraz ci, którzy wybrali kwartalny lub uproszczony sposób opłacania zaliczek lub wybrali opodatkowanie 19-proc. stawką podatku liniowego. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy mają wpłacać zaliczki według obowiązujących zasad. Dodatkowo w ustawie o PIT i CIT wprowadzono przepis, który określa sposób amortyzacji środków trwałych w okresie zawieszenia.

24 miesiące maksymalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników