Wyniki rankingu pokazują obraz rynku firm doradztwa podatkowego, ale w pewien uproszczony sposób.

Kategorie rankingowe odzwierciedlają dane liczbowe takie jak: liczba doradców w firmie, liczba osób z innymi uprawnieniami, przychody/osobę merytoryczną, wygrane sprawy sądowe i liczba klientów.

W pewnym stopniu w każdej z tych kategorii odzwierciedlona została jakość usług świadczonych przez doradców podatkowych firmy.

Zapytaliśmy jednak partnerów firm doradczych, partnerów zarządzających spółkami doradztwa podatkowego, prezesów i szefów firm, co jeszcze decyduje o pozycji firmy doradczej na rynku.

Kryteria jakościowe

Jacek Kędzior, partner Ernst&Young przyznaje, że o pozycji firmy doradczej na rynku decyduje szereg czynników.

Z jednej strony kryteria ilościowe takie jak: przychody, liczba ekspertów, wielkość przychodu w przeliczeniu na doradcę, czyli dane wykazane i opisane w rankingu.

- Równie ważne są kryteria jakościowe: waga konsultowanych projektów i ściśle z tym związane kompetencje doradców.

Jednym z mierników jakości zespołu są chociażby publikacje i udział w publicznej debacie nad kierunkami zmian w prawie podatkowym – mówi Jacek Kędzior.

Partner Ernst&Young dodaje, że o pozycji firmy na rynku świadczy zaangażowanie w kształcenie nowego pokolenia doradców podatkowych.

- Nasza inwestycja - Uniwersytet Podatkowy - zapewnia nowym pracownikom Ernst&Young zdobycie wszechstronnego doświadczenia we wszystkich kompetencjach i dziedzinach podatkowych.

To istotna wartość również dla klientów – przekonuje Jacek Kędzior.

Dariusz Bednarski, partner zarządzający Departamentu Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Frąckowiak uważa wręcz, że jakość jest już warunkiem koniecznym a nie przewagą konkurencyjną.

Relacje biznesowe

Z kolei Iwona Smith, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, uważa, że w obecnych złożonych realiach ekonomicznych coraz większą rolę odgrywa umiejętność budowania długoterminowych relacji w biznesie.

- Odpowiedzialny doradca nie może sobie pozwolić na podejście zakładające jednorazową sprzedaż.

Nasi klienci są najlepszym dowodem na to, że zaufanie do doradcy i jego kompetencji jest fundamentem udanej współpracy biznesowej w dłuższej perspektywie – tłumaczy Iwona Smith.

Dariusz Malinowski, partner w firmie doradczej KPMG dodaje, że czynniki, które w końcowym efekcie decydują o wyborze przez klienta tej a nie innej firmy doradztwa podatkowego, to np. rozpoznawalność konkretnych osób, czyli doradców podatkowych na rynku (poprzez np uczestnictwo we wszelkiego rodzaju mediach, kongresach, seminariach itp.).

- Liczą się również zdobyte wcześniej zaufanie klienta, dyspozycyjność, respektowanie zasad etyki zawodowej – wylicza partner KPMG.

Indywidualne podejście do klienta

Z tym, że liczy się nazwisko doradcy podatkowego, nie zgadza się jednak Dorota Szubielska, partner w kancelarii Chadbourne & Parke.

- Najważniejsza jest opinia klientów i wygrane sprawy, a tu znaczenie mają tylko wysokie kwalifikacje.

W naszej praktyce nie mają znaczenia nazwiska i wysokie kwoty sporu. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie z jednakową wnikliwością i powagą – podkreśla Dorota Szubielska.