statystyki

Jak rozliczyć nabycie usług wynajmu sali gimnastycznej na potrzeby pracowników

autor: Marcin Szymankiewicz08.06.2018, 17:00
Z wynajętego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy pracownicy (niezależnie od ich sytuacji rodzinnej czy materialnej).

Z wynajętego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy pracownicy (niezależnie od ich sytuacji rodzinnej czy materialnej).źródło: ShutterStock

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną VAT. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Od 1 maja 2018 r. wynajmuje od szkoły podstawowej salę gimnastyczną. Fakturę, w związku z centralizacją VAT w samorządach, wystawia jednak gmina – podatnik VAT czynny.

Spółka wynajmuje salę dla pracowników. Mogą oni po godzinach pracy spotkać się tam i grać np. w piłkę nożną, koszykówkę lub siatkówkę. Jest to wynajem obiektu sportowego na konkretny dzień i godzinę (np. obecnie każdy poniedziałek i środa w godzinach od 18 do 19.30). Oznacza to, że pracownicy mogą korzystać z obiektu sportowego wspólnie tylko w tym konkretnym terminie, a nie będzie to zakup karnetów (abonamentów), które uprawniałyby do wstępu na obiekt sportowy w dowolnym, wybranym terminie. Obiekt sportowy będzie wynajmowany tylko na kilka godzin w tygodniu, a liczba godzin wynajmu będzie uzależniona od liczby pracowników chętnych do korzystania z obiektu. Opłata za wynajem jest opłatą ryczałtową, niezależnie od liczby pracowników korzystających z wynajętej sali. Koszt wynajmu obiektu sportowego będzie zgodny z cennikiem ustalonym przez wynajmującego, a wydatki na wynajem obiektu sportowego będą dokumentowane fakturami (gmina jest czynnym podatkiem VAT). Wynajem sali gimnastycznej zgodnie z umową jest rozliczany w okresach miesięcznych. Za maj 2018 r. gmina wystawiła 1 czerwca 2018 r. fakturę na 3000 zł netto plus 690 zł VAT (według stawki 23 proc.). Fakturę tę spółka otrzymała też 1 czerwca 2018 r. Jednak 4 czerwca 2018 r. gmina wystawiła fakturę korygującą z powodu stwierdzenia pomyłki w stawce, ponieważ powinna być zastosowana obniżona 8-proc. stawka VAT, jako że formalnie chodzi o usługę udostępnienia obiektu sportowego. W wyniku wystawienia faktury korygującej kwota VAT wykazana na fakturze została zmniejszona o 450 zł (prawidłowa kwota VAT 240 zł). Fakturę korygującą spółka otrzyma 8 czerwca 2018 r. Zapłaty za wynajem sali gimnastycznej spółka planuje dokonać przelewem w terminie płatności, tj. do 5 lipca 2018 r.

Z wynajętego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy pracownicy (niezależnie od ich sytuacji rodzinnej czy materialnej). Pracownicy nie deklarują na żadnej liście chęci uczestnictwa w tych zajęciach. Nie jest prowadzona żadna ewidencja, z której wynikałoby, którzy konkretnie pracownicy korzystają z obiektu sportowego w danym dniu. Pracownicy korzystają z wynajętej sali gimnastycznej nieodpłatnie (tj. nie zostaną obciążeni w żadnej części kosztem tego wynajmu). Spółka przekazuje te świadczenie głównie ze względu na chęć zmotywowania pracowników, zwiększenia ich zaangażowania w pracę, dbałość o panującą w pracy atmosferę, a także stałe ulepszanie relacji pracownik – pracodawca, co w konsekwencji ma się przełożyć na większą efektywność świadczonej pracy i wysokość osiąganych przez spółkę przychodów. Koszty wynajmu sali gimnastycznej spółka pokryje ze środków obrotowych. Jak spółka powinna rozliczyć VAT, CIT i PIT (obowiązki płatnika) od nabycia usług udostęnienia obiektu sportowego (sali gimnastycznej), a następnie nieodpłatnego udostępnienia tego obiektu pracownikom w celu uprawiania sportu?

Organy podatkowe przyjmują, że wynajem sali gimnastycznej znajdującej się na terenie szkoły na cele rekreacyjno-sportowe (np. gry w piłkę – nożną, koszykówka, siatkową) jest objęty 8-proc. stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Na podstawie tych przepisów preferencyjną 8-proc. stawką VAT są objęte sklasyfikowane w grupowaniu 93.11.10.0 usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Warto zapoznać się w tym zakresie z interpretacjami indywidualnymi dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2017 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.446.2017.2.JP, oraz dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP3.4512.680.2016.2.BJ. Zatem gmina postąpiła prawidłowo, wystawiając 7 czerwca 2018 r. stosowną fakturę korygującą z tytułu pomyłki w stawce (powinna być 8-proc. stawka VAT zamiast wykazanej na pierwotnej fakturze stawki podstawowej).

Podatnik wystawia fakturę korygującą m.in. w przypadku gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (zob. art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Podatek naliczony...

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W analizowanej sprawie usługi sportowo-rekreacyjne (wynajem sali gimnastycznej) spółka nabywa w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, która to czynność, jak zostanie wyjaśnione dalej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Przekazywane pracownikom przez spółkę usługi nie są wymienione w ustawie jako korzystające ze zwolnienia od podatku. A zatem należy stwierdzić, że spółka ma prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu ich nabycia (por. interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z 5 lutego 2015 r., nr IPPP2/443-1153/14-2/BH; interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z 24 kwietnia 2015 r., nr IPPP3/4512-21/15-4/MC).

UWAGA! Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwotę podatku naliczonego stanowi 240 zł, tj. kwota wynikająca z rozliczenia otrzymanej od gminy faktury (690 zł) i faktury korygującej na minus (kwota korekty VAT: [-] 450 zł).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

W odniesieniu do nabytej usługi wynajmu obiektu sportowego obowiązek podatkowy powstanie stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, tj. 1 czerwca 2018 r.


Pozostało jeszcze 75% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane