statystyki

Jak rozliczyć nabycie usług wynajmu sali gimnastycznej na potrzeby pracowników

autor: Marcin Szymankiewicz08.06.2018, 17:00
Z wynajętego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy pracownicy (niezależnie od ich sytuacji rodzinnej czy materialnej).

Z wynajętego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy pracownicy (niezależnie od ich sytuacji rodzinnej czy materialnej).źródło: ShutterStock

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną VAT. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Od 1 maja 2018 r. wynajmuje od szkoły podstawowej salę gimnastyczną. Fakturę, w związku z centralizacją VAT w samorządach, wystawia jednak gmina – podatnik VAT czynny.

Spółka wynajmuje salę dla pracowników. Mogą oni po godzinach pracy spotkać się tam i grać np. w piłkę nożną, koszykówkę lub siatkówkę. Jest to wynajem obiektu sportowego na konkretny dzień i godzinę (np. obecnie każdy poniedziałek i środa w godzinach od 18 do 19.30). Oznacza to, że pracownicy mogą korzystać z obiektu sportowego wspólnie tylko w tym konkretnym terminie, a nie będzie to zakup karnetów (abonamentów), które uprawniałyby do wstępu na obiekt sportowy w dowolnym, wybranym terminie. Obiekt sportowy będzie wynajmowany tylko na kilka godzin w tygodniu, a liczba godzin wynajmu będzie uzależniona od liczby pracowników chętnych do korzystania z obiektu. Opłata za wynajem jest opłatą ryczałtową, niezależnie od liczby pracowników korzystających z wynajętej sali. Koszt wynajmu obiektu sportowego będzie zgodny z cennikiem ustalonym przez wynajmującego, a wydatki na wynajem obiektu sportowego będą dokumentowane fakturami (gmina jest czynnym podatkiem VAT). Wynajem sali gimnastycznej zgodnie z umową jest rozliczany w okresach miesięcznych. Za maj 2018 r. gmina wystawiła 1 czerwca 2018 r. fakturę na 3000 zł netto plus 690 zł VAT (według stawki 23 proc.). Fakturę tę spółka otrzymała też 1 czerwca 2018 r. Jednak 4 czerwca 2018 r. gmina wystawiła fakturę korygującą z powodu stwierdzenia pomyłki w stawce, ponieważ powinna być zastosowana obniżona 8-proc. stawka VAT, jako że formalnie chodzi o usługę udostępnienia obiektu sportowego. W wyniku wystawienia faktury korygującej kwota VAT wykazana na fakturze została zmniejszona o 450 zł (prawidłowa kwota VAT 240 zł). Fakturę korygującą spółka otrzyma 8 czerwca 2018 r. Zapłaty za wynajem sali gimnastycznej spółka planuje dokonać przelewem w terminie płatności, tj. do 5 lipca 2018 r.

Z wynajętego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy pracownicy (niezależnie od ich sytuacji rodzinnej czy materialnej). Pracownicy nie deklarują na żadnej liście chęci uczestnictwa w tych zajęciach. Nie jest prowadzona żadna ewidencja, z której wynikałoby, którzy konkretnie pracownicy korzystają z obiektu sportowego w danym dniu. Pracownicy korzystają z wynajętej sali gimnastycznej nieodpłatnie (tj. nie zostaną obciążeni w żadnej części kosztem tego wynajmu). Spółka przekazuje te świadczenie głównie ze względu na chęć zmotywowania pracowników, zwiększenia ich zaangażowania w pracę, dbałość o panującą w pracy atmosferę, a także stałe ulepszanie relacji pracownik – pracodawca, co w konsekwencji ma się przełożyć na większą efektywność świadczonej pracy i wysokość osiąganych przez spółkę przychodów. Koszty wynajmu sali gimnastycznej spółka pokryje ze środków obrotowych. Jak spółka powinna rozliczyć VAT, CIT i PIT (obowiązki płatnika) od nabycia usług udostęnienia obiektu sportowego (sali gimnastycznej), a następnie nieodpłatnego udostępnienia tego obiektu pracownikom w celu uprawiania sportu?

Organy podatkowe przyjmują, że wynajem sali gimnastycznej znajdującej się na terenie szkoły na cele rekreacyjno-sportowe (np. gry w piłkę – nożną, koszykówka, siatkową) jest objęty 8-proc. stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Na podstawie tych przepisów preferencyjną 8-proc. stawką VAT są objęte sklasyfikowane w grupowaniu 93.11.10.0 usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Warto zapoznać się w tym zakresie z interpretacjami indywidualnymi dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2017 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.446.2017.2.JP, oraz dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP3.4512.680.2016.2.BJ. Zatem gmina postąpiła prawidłowo, wystawiając 7 czerwca 2018 r. stosowną fakturę korygującą z tytułu pomyłki w stawce (powinna być 8-proc. stawka VAT zamiast wykazanej na pierwotnej fakturze stawki podstawowej).

Podatnik wystawia fakturę korygującą m.in. w przypadku gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (zob. art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Podatek naliczony...

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W analizowanej sprawie usługi sportowo-rekreacyjne (wynajem sali gimnastycznej) spółka nabywa w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, która to czynność, jak zostanie wyjaśnione dalej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Przekazywane pracownikom przez spółkę usługi nie są wymienione w ustawie jako korzystające ze zwolnienia od podatku. A zatem należy stwierdzić, że spółka ma prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu ich nabycia (por. interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z 5 lutego 2015 r., nr IPPP2/443-1153/14-2/BH; interpretacja indywidualna dyrektora IS w Warszawie z 24 kwietnia 2015 r., nr IPPP3/4512-21/15-4/MC).

UWAGA! Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwotę podatku naliczonego stanowi 240 zł, tj. kwota wynikająca z rozliczenia otrzymanej od gminy faktury (690 zł) i faktury korygującej na minus (kwota korekty VAT: [-] 450 zł).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

W odniesieniu do nabytej usługi wynajmu obiektu sportowego obowiązek podatkowy powstanie stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, tj. 1 czerwca 2018 r.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane