Podatnik sprzedał akcje za granicą, które posiadał w zagranicznej spółce akcyjnej.

- Czy od takiej transakcji muszę zapłacić podatek w Polsce - pyta pan Krzysztof w e-mailu do GP.

Tak. Zyski ze sprzedaży akcji są opodatkowane 19-proc. stawką podatku bez względu na to, czy zostały uzyskane za granicą.

Obowiązek rozliczenia dochodu z takiej transakcji wynika bezpośrednio z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Nie ma przy tym znaczenia, czy dochody te uzyskane przez osobę posiadającą w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskane zostały w Polsce, czy za granicą. Przy rozliczeniu można jednak uwzględnić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

I tak jeśli umowa międzynarodowa nie zwalnia Polaków z obowiązku zapłaty podatku w kraju źródła dochodu, to zapłacony za granicą podatek można odliczyć od należnego podatku polskiego. Podobnego rozliczenia należy dokonać, jeśli między Polską a krajem źródła nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wysokość uzyskanego dochodu za granicą i zapłaconego podatku należy uwzględnić w informacji PIT/ZG dołączonej do zeznania PIT-38.

Jednocześnie przy uwzględnianiu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30b ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).