Przy okazji Dnia Doradcy Podatkowego doradcy podatkowi oceniają system podatkowy, sygnalizując, że wciąż podatki są proste jak drut. Pod takim hasłem zorganizowali konkurs dla młodzieży.

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego okazali się autorami najlepszych prac magisterskich zgłoszonych do konkursu „Podatki proste jak drut”. Organizator konkursu - Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych - jest bardzo zadowolony z poziomu prac. Jego przedstawiciele bardzo uważnie oceniają zmiany w systemie podatkowym w Polsce.

Pierwsze miejsce zajął Bartosz Gryziak, drugie Ewelina Toczek, a trzecie Krzysztof Korczak. Wyjątkowo, ze względu na piąty jubileusz konkursu, przyznano także trzy wyróżnienia. Podczas uroczystej gali z okazji Dnia Doradcy Podatkowego w Teatrze Roma, wszyscy otrzymali ponadto od szefa Mazowieckiego KIDP Pawła Trojanka propozycję „zasilenia szeregów doradców podatkowych”.

Bartosz Gryziak powiedział Centrum Prasowemu PAP, że ofertę poważnie rozważy, tak jak wiele innych, które otrzymał po zakończeniu studiów.

„Wybór jest naprawdę ciężki, także ekonomicznie one wszystkie są dla młodego absolwenta jak najbardziej szczególnie atrakcyjne” - powiedział Gryziak.

Ewelina Toczek też nie narzeka na brak ofert pracy, a jedną z nich już przyjęła. „Zdecydowałam się na takie studia, postanowiłam, że moja kariera będzie szła w tym kierunku” - powiedziała. Zapewniała, że nigdy tego nie żałowała, gdyż zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa podatkowego bardzo ją zainteresowały. To ją skłoniło do udziału w seminarium podatkowym oraz w międzynarodowym seminarium. „Dlatego moja praca magisterska została napisana po angielsku” - wyjaśniła.

Krzysztof Korczak „bardzo chciałby” zostać doradcą podatkowym. „To jest naturalna droga całej mojej ścieżki edukacji, a konkurs jest kolejnym motywatorem, żeby dalej iść w tę stronę” - stwierdził.

Konkurs „Podatki są proste jak drut” Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje co roku.

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański zwrócił uwagę, że samorząd zawodowy doradców podatkowych zajmuje się także „krzewieniem informacji o systemie podatkowym, o roli doradców podatkowych oraz czym są przepisy podatkowe i jak należy je wykonywać”.

„To zaczynamy już wśród młodzieży, ponieważ ani żaden inny samorząd zawodowy, ani tym bardziej Ministerstwo Finansów, nie prowadzi edukacji w tak szerokim zakresie” - powiedział.

Polityka podatkowa powinna ulec uspokojeniu

Prof. Mariański przypomniał, że KRDP przygotowuje własny projekt zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, co jest związane przede wszystkim z postępującymi zmianami w sposobie prowadzenia biznesu i zmianami przepisów podatkowych.

„Prawo podatkowe zmienia się w Polsce bardzo często, a ostatnio także szybko. Wymaga to bardzo sprawnej reakcji doradców podatkowych, których zadaniem jest ochrona praw podatników” - powiedział.

Pytany, co teraz najbardziej utrudnia prowadzenie biznesu w Polsce, wskazał właśnie na „szybkie zmiany przepisów, które czasami są nawet bardziej wymagające, niż te, które wynikają z dyrektyw unijnych czy wytycznych OECD”.

„Nasze Ministerstwo Finansów próbuje zaostrzyć przepisy tak, żeby uszczelnić system podatkowy, ale wydaje się, że czasami to zmierza w złym kierunku. Niektóre zmiany są nieprzemyślane i zaraz po uchwaleniu są zmieniane przepisy, albo są przygotowane projekty zmian, jak chociażby w zakresie przekazywania majątku osobom najbliższym. To wszystko wskazuje na to, że ta polityka podatkowa powinna ulec uspokojeniu, tak żeby można było zaplanować zmiany w dłuższej perspektywie, niż tylko jednego roku budżetowego” - zaznaczył prof. Mariański.

Proszony o ocenę „dobrej zmiany” w obszarze podatków stwierdził, że niektóre „można uznać za pozytywne, także częściowo w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego”.

Jednak niektóre budzą jego wątpliwości, a są wśród nich zapowiadane zmiany w podatku dochodowym. Zapewnił, że KRDP będzie je „pilnie obserwować” i wskazywać „własne stanowisko”.

„Wydaje się, iż zmiany znowu pójdą w kierunku większego uszczelnienia systemu, czyli zwiększenia obciążeń podatników” - ocenił.

Tajemnica zawodowa doradców podatkowych

Uprawnienia doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych do zachowania tajemnicy zawodowej co do zasady „są zrównane” - zauważył przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Paweł Trojanek. Wskazał jednak na pewien „margines różnicy” dla tajemnicy obrończej, która jest dalej idąca, niż tajemnica doradcy podatkowego”.

Odpowiadając na pytanie PAP o „dobrą zmianę” zauważył, żartobliwie, że doradców podatkowych wiąże tajemnica „co do faktów, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem zawodu”.

„Jeśli mam ocenić +dobrą zmianę+ w relacji do klientów, to muszę się uchylić i powiedzieć, że nie mógłbym odpowiedzieć na tak postawione pytanie, gdyby dotyczyło to pytanie konkretnego klienta” - zauważył. Zwrócił jednak uwagę, że doświadczenie Pierwszego Forum Cen Transferowych, zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów w RP (w dniu 12 kwietnia 2018 r.- przypis redakcji) to jest merytorycznej dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, a także przedstawicielami samorządu doradców to zdecydowanie nowa jakość. Co do tajemnicy zawodowej kwestia ta jest zagadnieniem, którym zajmuje się nie tylko polski, ale i unijny ustawodawca.

„Wydaje się, że unikanie opodatkowania nie jest dzisiaj dobrze widziane. Można też powiedzieć wprost, że czasem trudno dostrzec różnicę między unikaniem opodatkowania, które jest dopuszczalne w granicach prawa i nazywane jest planowaniem podatkowym, a czymś co jest niedopuszczalne i również zagrożone sankcjami prawa karnego czy prawa karnego skarbowego, czyli uchylanie się od opodatkowania” - powiedział Trojanek.

Jego zdaniem legislator polski i unijny musi zadać sobie pytanie, czy zasadne jest uchylenie tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, także adwokatów, adwokatów i doradców podatkowych, „w zakresie tego wszystkiego, co dotyczy interesów Skarbu Państwa”.

„Jako doradcy podatkowi podkreślamy, bowiem, że tajemnica zawodowa nie jest dla nas. Tajemnica ta jest dla naszych klientów. Nie zapominajmy, że doradcy podatkowi reprezentują klientów przed sądami administracyjnymi, w związku z czym tajemnica musi być traktowana jako element nie tylko w relacji klient - doradca, ale w relacji podatnik - państwo” - powiedział Trojanek.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Małgorzata Militz przyznała, że często „mówi się o +dobrej zmianie+ w relacji podatnik - organ podatkowy”. Jednak w jej ocenie „w praktyce obserwujemy dosyć wzmożone działania w zakresie kontroli podatkowych, na co podatnicy się skarżą”.

„Mamy nową ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, która umożliwia kontrolowania nie tylko w sytuacji, gdy jest inna kontrola, ale również równocześnie. Podatnicy mają z tym problem i obawiają się represji ze strony organów podatkowych” - stwierdziła.

Przypomniała, że doradcy podatkowi reprezentują swoich klientów na etapie kontroli podatkowych, wskazują, jakie uprawnienia organów podatkowych są przekraczane oraz to czego podatnicy nie powinni robić. „Nasza rola jest ogromna i nasi klienci są zadowoleni z tego, że są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników” - zapewniła Militz.

Doradcy podatkowi obchodzą dziś, w dniu 11 maja swoje Święto - Dzień Doradcy Podatkowego.

Materiał powstał we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych