Po wyodrębnieniu mieszkania ze strychu nie trzeba czekać 5 lat z jego zbyciem – stwierdził dyrektor KIS.Podatnik kupił w 2012 r. mieszkanie wraz z przynależnym do niego strychem. Cztery lata później otrzymał decyzję zezwalającą na zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną. Prace zamierzał ukończyć w 2018 r., a następnie zamieszkać w nowo powstałym lokalu. Z przyczyn losowych musi jednak sprzedać mieszkanie wraz ze strychem.
Miał wątpliwości, czy w związku z tą sprzedażą będzie musiał zapłacić 19-proc. PIT. Wątpliwości te powstały na tle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik sprzedaje nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, musi zapłacić PIT (chyba że zadeklaruje, że pieniądze ze sprzedaży wyda w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe).
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że wyodrębnienie, w wyniku prac adaptacyjnych, lokalu mieszkalnego z dotychczas posiadanej nieruchomości nie jest nabyciem prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Adaptacja strychu nie wpływa więc na określenie początku biegu tego terminu.
W tym wypadku lokal, do którego przynależy strych, został nabyty w 2012 r. W konsekwencji planowana w 2018 r. sprzedaż mieszkania powstałego po adaptacji poddasza nie będzie generować przychodu. Zostanie bowiem dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca 2012 r. – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.13.2018.1.MST.