ANALIZA
Platforma Obywatelska zapowiedziała, że pierwszą rzeczą, którą się zajmie, będzie likwidacja NIP i REGON. Pomysł odbiurokratyzowania dobry, ale chyba nie do końca trafiony - uważają eksperci.
- Sama idea odbiurokratyzowania gospodarki zasługuje na poparcie i dobrym pomysłem jest utworzenie odrębnej komisji sejmowej w celu usprawnienia prac legislacyjnych związanych z jej wdrażaniem. W tym kontekście trudno, nie znając konkretów, jednoznacznie ocenić jeden z pomysłów na prace tej komisji, tj. likwidację NIP i REGON i zastąpienia ich numerem PESEL - uważa Marek Wojda, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie.
Jego zdaniem pytań związanych z tą propozycją jest kilka. Podstawowe dotyczy praktycznych aspektów eliminacji tych numerów, a zwłaszcza NIP z obrotu gospodarczego. Czy jest możliwe zlikwidowanie NIP bez chaosu w urzędach skarbowych, ZUS (spowodowanego m.in. koniecznością zmiany systemów informatycznych), co zamiast ułatwić życie przedsiębiorcom, paradoksalnie mogłoby przysporzyć dodatkowych komplikacji?
- Wydaje się, że przynajmniej NIP powinien pozostać, przy uproszczeniu formalności i skróceniu czasu przyznawania go. Można się natomiast zastanowić, czy celowe jest utrzymywanie osobnego numeru REGON dla celów statystycznych - dodał Marek Wojda.
Likwidacja NIP i REGON jest pewnym skrótem myślowym. Tak ocenia to dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW.
- Wydaje się, że chodzi tutaj o posługiwanie się przez podatników - dla uproszczenia - jednym numerem identyfikacyjnym zamiast dwóch. Należy przypomnieć, że oba numery mają różne cele i odmienne przeznaczenie - podkreślił dr Janusz Fiszer.
Dodał, że zupełna likwidacja numerów identyfikacji podatkowej nie wydaje się w praktyce możliwa - szczególnie w dobie rozwoju elektronicznych ewidencji podatkowych.
- Można byłoby natomiast rozważyć używanie NIP dla celów statystycznych i tym samym zastąpienie dwóch numerów jednym, aczkolwiek w tym zakresie musieliby najpierw wypowiedzieć się eksperci GUS i Ministerstwa Finansów - argumentował dr Fiszer.
Według niego niewątpliwie taka unifikacja numerów identyfikacyjnych nie byłaby zadaniem ani prostym, ani szybko realizowanym. Ponadto unifikacja numerów identyfikacyjnych nie musi być też celem samym w sobie.
- Z punktu widzenia podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą zupełnie wystarczy, gdy zostanie uproszczona procedura nadawania tych numerów, np. nadawanie REGON automatycznie z rejestracją firmy, bez dodatkowych formalności ze strony podatnika - podsumował dr Janusz Fiszer.
Ważne!
REGON jest nadawany podmiotom gospodarczym dla celów statystycznych, podczas gdy NIP jest nadawany wszystkim podatnikom
Ewa Matyszewska