Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której część przepisów zacznie obowiązywać 31 marca 2009 r., fiskus będzie musiał szybciej przeprowadzać kontrole u przedsiębiorców. Czas trwania wszystkich kontroli organów kontrolnych u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie będzie mógł przekraczać w odniesieniu do: mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; średnich przedsiębiorców - 24 dni robocze; pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

Jednak nowe przepisy pozwolą także na przedłużanie wskazanych terminów. Przedłużenie czasu trwania kontroli będzie możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i będzie wymagało uzasadnienia na piśmie. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie będzie mogło naruszać wspomnianych terminów. Ustawa wprowadza również szczególne przypadki, gdy kontrolę może przedłużyć nawet dwukrotnie w stosunku do podstawowego czasu trwania kontroli.

Przyjęte zmiany do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają zwiększyć efektywność prowadzonych postępowań kontrolnych i zmniejszyć ich uciążliwość w szczególności w stosunku do małych przedsiębiorców.