Podatnik zwrot pieniędzy po przyznaniu abolicji podatkowej może otrzymać w gotówce bądź na wskazany rachunek bankowy.
Z wypełnionego wniosku abolicyjnego i korekty zeznania za 2005 rok podatnikowi wyszła nadpłata podatku.
- W jakiej formie zostaną mi zwrócone pieniądze w związku z korzystaniem z abolicji podatkowej - pyta pan Marek z Malborka.