Ostatnim dniem na złożenie wniosku o przyznanie abolicji podatkowej za pracę za granicą w latach 2003-2007 jest 6 lutego 2009 r.
Podatniczka chce złożyć wniosek o przyznanie abolicji. Nie wie jednak, do kiedy ma na jego złożenie czas.
- Czy 6 lutego to ostatni dzień na skorzystanie z abolicji podatkowej, czy trzeba złożyć PIT-AZ przed 6 lutego - pyta pani Alina z Wrocławia.
Ostatnim dniem na złożenie wniosku o przyznanie abolicji podatkowej za lata 2003-2007 jest 6 lutego 2009 r.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
• wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;
• nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
• złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
• złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
• złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 7 ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).
Art. 12 par. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).