Podatnicy opłacający ryczałt lub kartę w 2008 roku muszą najpóźniej dziś złożyć PIT. Ryczałtowcy w swych rozliczeniach mogą uwzględnić ulgi i przekazać 1 proc. podatku. Za niezłożenie rocznych zeznań w terminie podatnicy mogą zostać ukarani.
RAPORT
Tylko dziś do północy mogą złożyć bądź wysyłać do urzędów skarbowych swoje zeznania za 2008 rok podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Ryczałtowcy - rozliczający przychody z działalności lub najmu - muszą złożyć PIT-28, a kartowicze PIT-16A. W tym roku na te dwa rozliczenia podatnicy i tak dostali dwa dni więcej. Normalnie ostatnim dniem na złożenie PIT-28 i PIT-16A jest 31 stycznia następnego roku podatkowego, po roku, za który dokonywane jest rozliczenie. Jednak w tym roku 31 stycznia mieliśmy w sobotę. Stąd przesunięcie terminu na najbliższy dzień roboczy, czyli 2 lutego.
Zeznania podatnicy mogą zanieść do urzędów skarbowych osobiście, wysłać pocztą, złożyć w specjalnych urzędomatach lub skrzynkach, lub przesłać drogą elektroniczną. Ważne jest przy tym zachowanie terminu na rozliczenie z fiskusem.
Jeśli zdecydujemy się na osobistą wizytę w urzędzie, poprośmy o przybicie na kopii zeznania daty złożenia pisma. Gdy wybierzemy pośrednictwo Poczty Polskiej, datą złożenia zeznania będzie data stempla pocztowego. Ale uwaga, nie wszędzie poczta jest otwarta przez całą dobę. Mimo że przepisy nie wymagają nadania zeznania listem poleconym, warto zrobić to właśnie w tej formie. Pozwoli to, np. podczas kontroli fiskusa, na udowodnienie w urzędzie, że zeznanie zostało wysłane w terminie. Jeśli podatnik zdecyduje się przesłać zeznanie z zagranicy, nadanie go ostatniego dnia - czyli 2 lutego - będzie ryzykowne. W tym bowiem przypadku datą złożenia PIT jest data wpływu pisma do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, gdy zostawiliśmy rozliczenie roczne na ostatni dzień, nie zwlekajmy z wypełnieniem tego obowiązku do za pięć dwunasta. Za niezłożenie zeznania w ustawowym terminie podatnik może zostać ukarany przez organ podatkowy. Kara może być wymierzona w granicach od 127,60 do 2552 zł.

Terminu trzeba dochować

W świadomości podatników dość mocno zakorzeniła się już informacja, że termin rozliczenia rocznego to ostatni kwietnia. Na ten aspekt zwraca uwagę Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, który podkreśla, że jest to na tyle silne przekonanie, że wielu podatników opodatkowanych ryczałtem zapomina o tym, że termin rozliczenia podatku w ich przypadku upływa 31 stycznia. Zeznanie za 2008 rok ze względu na to, że w tym roku ostatni stycznia wypadł w sobotę, powinno zostać złożone lub wysłane najpóźniej do północy w poniedziałek 2 lutego 2009 r. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.
- Postępowanie polegające na niezałożeniu deklaracji w terminie w praktyce jest uważane za wykroczenie z art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego - ostrzega Michał Cielibała.
Zauważa też, że jeśli była prowadzona ewidencja na potrzeby ryczałtu, to sam fakt niezłożenia deklaracji nie naraża podatnika na karne stawki podatku.
- Terminu na złożenie PIT-28 nie można przywrócić, jednak zawsze lepiej złożyć zeznanie roczne po terminie, niż nie złożyć go wcale. Jeśli mamy obiektywne przyczyny, które spowodowały nieterminowe złożenie zeznania, możemy uniknąć kary - radzi Michał Cielibała.Składki społeczne i 1 proc.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w rozliczeniu za 2008 rok powinni pamiętać o kilku nowych istotnych kwestiach związanych z rozliczeniem podatkowym. Według Macieja Greli, doradcy podatkowego w kancelarii Gide Loyrette Nouel, należy wskazać, że do rozliczenia za 2008 rok obowiązują nowe wersje formularzy podatkowych (w tym formularza PIT-28, dla którego opracowano kolejną, 14. wersję).
Warto wspomnieć, że ryczałtowcy uzyskali prawo uwzględnienia w swym rozliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzanych w innych państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
- Ponadto w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wprowadzono możliwość uszczegółowienia celu darowizny (np. wskazania konkretnej osoby lub celu, który wesprze dana OPP) oraz możliwość przekazania OPP danych podatnika-darczyńcy - podpowiada Maciej Grela.

Ulgi u ryczałtowców

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczać od przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, a także ulgi, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. Według Moniki Ławnickiej, konsultanta w Accreo Taxand, ryczałtowcy mogą skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, z ulgi na internet i odliczać darowizny (na zasadzie praw nabytych mogą też korzystać z ulgi odsetkowej). Należy przy tym pamiętać o warunkach oraz limitach odnoszących się do poszczególnych ulg.
Odliczenie od przychodu przysługuje, jeśli wymienione wydatki nie zostały odliczone od dochodów lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o PIT.
- Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, wówczas dokonuje odliczeń od każdego rodzaju przychodu - w takim stosunku, w jakim poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami pozostawały w ogólnej kwocie przychodów - wyjaśnia Monika Ławnicka.
Odliczone od przychodu ulgi podatnicy wykazują w zeznaniu PIT-28, do którego dołączają załączniki: PIT/O i/lub PIT/D (ulga odsetkowa).
Dodaje, że niestety, ryczałtowcy nie skorzystają z ulgi na dzieci - mogą natomiast odliczyć od kwoty ryczałtu składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także przekazywać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.
Podatnicy opłacający ryczałt lub kartę w 2008 roku muszą najpóźniej dziś złożyć PIT. Ryczałtowcy w swych rozliczeniach mogą uwzględnić ulgi i przekazać 1 proc. podatku. Za niezłożenie rocznych zeznań w terminie podatnicy mogą zostać ukarani. / Inne