RAPORT

Tylko dziś do północy mogą złożyć bądź wysyłać do urzędów skarbowych swoje zeznania za 2008 rok podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Ryczałtowcy - rozliczający przychody z działalności lub najmu - muszą złożyć PIT-28, a kartowicze PIT-16A. W tym roku na te dwa rozliczenia podatnicy i tak dostali dwa dni więcej. Normalnie ostatnim dniem na złożenie PIT-28 i PIT-16A jest 31 stycznia następnego roku podatkowego, po roku, za który dokonywane jest rozliczenie. Jednak w tym roku 31 stycznia mieliśmy w sobotę. Stąd przesunięcie terminu na najbliższy dzień roboczy, czyli 2 lutego.

Zeznania podatnicy mogą zanieść do urzędów skarbowych osobiście, wysłać pocztą, złożyć w specjalnych urzędomatach lub skrzynkach, lub przesłać drogą elektroniczną. Ważne jest przy tym zachowanie terminu na rozliczenie z fiskusem.

Jeśli zdecydujemy się na osobistą wizytę w urzędzie, poprośmy o przybicie na kopii zeznania daty złożenia pisma. Gdy wybierzemy pośrednictwo Poczty Polskiej, datą złożenia zeznania będzie data stempla pocztowego. Ale uwaga, nie wszędzie poczta jest otwarta przez całą dobę. Mimo że przepisy nie wymagają nadania zeznania listem poleconym, warto zrobić to właśnie w tej formie. Pozwoli to, np. podczas kontroli fiskusa, na udowodnienie w urzędzie, że zeznanie zostało wysłane w terminie. Jeśli podatnik zdecyduje się przesłać zeznanie z zagranicy, nadanie go ostatniego dnia - czyli 2 lutego - będzie ryzykowne. W tym bowiem przypadku datą złożenia PIT jest data wpływu pisma do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, gdy zostawiliśmy rozliczenie roczne na ostatni dzień, nie zwlekajmy z wypełnieniem tego obowiązku do za pięć dwunasta. Za niezłożenie zeznania w ustawowym terminie podatnik może zostać ukarany przez organ podatkowy. Kara może być wymierzona w granicach od 127,60 do 2552 zł.

Terminu trzeba dochować

W świadomości podatników dość mocno zakorzeniła się już informacja, że termin rozliczenia rocznego to ostatni kwietnia. Na ten aspekt zwraca uwagę Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, który podkreśla, że jest to na tyle silne przekonanie, że wielu podatników opodatkowanych ryczałtem zapomina o tym, że termin rozliczenia podatku w ich przypadku upływa 31 stycznia. Zeznanie za 2008 rok ze względu na to, że w tym roku ostatni stycznia wypadł w sobotę, powinno zostać złożone lub wysłane najpóźniej do północy w poniedziałek 2 lutego 2009 r. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

- Postępowanie polegające na niezałożeniu deklaracji w terminie w praktyce jest uważane za wykroczenie z art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego - ostrzega Michał Cielibała.

Zauważa też, że jeśli była prowadzona ewidencja na potrzeby ryczałtu, to sam fakt niezłożenia deklaracji nie naraża podatnika na karne stawki podatku.

- Terminu na złożenie PIT-28 nie można przywrócić, jednak zawsze lepiej złożyć zeznanie roczne po terminie, niż nie złożyć go wcale. Jeśli mamy obiektywne przyczyny, które spowodowały nieterminowe złożenie zeznania, możemy uniknąć kary - radzi Michał Cielibała.