Przepisy podatkowe dopuszczają jednak możliwość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Jest to szczególny sposób rozliczenia się z fiskusem. Przez cały rok co miesiąc przekazuje się fiskusowi kwotę zaliczki o jednakowej wysokości. Podstawą jej obliczenia jest dochód wygenerowany dwa lub nawet trzy lata temu. Warto przeanalizować tę alternatywę, gdyż w niektórych sytuacjach skorzystanie z niej może okazać się opłacalne. Z pewnością korzystne będzie, gdy podatnik przewiduje, iż w danym roku podatkowym osiągnie znacznie wyższe dochody niż w latach poprzednich. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę, że nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy rozliczeń. W dzisiejszym Przewodniku omawiamy zasady, w jaki sposób rozliczać się w ten sposób w 2009 roku.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP